Μέθοδοι ανάλυσης συντηρησιμότητας και βιωσιμότητας έργων ελεύθερου λογισμικού / λογισμικού ανοιχτού κώδικα

Περίληψη

Η διατριβή παρουσιάζει μέσω διαφορετικών μελετών ένα μεθοδολογικό πλαίσιο ανάλυσης της Συντηρησιμότητας και της Βιωσιμότητας έργων του Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΛΛΑΚ). Αρχικά, παρουσιάστηκε μία εμπειρική μελέτη μετρήσεων της Συντηρησιμότητας διαδοχικών εκδόσεων πέντε εφαρμογών ΕΛΛΑΚ γραμμένων στη γλώσσα προγραμματισμού C, με διαφορετικά χαρακτηριστικά η καθεμιά ως προς το περιβάλλον, στο οποίο αναπτύχθηκαν, και το κοινό στο οποίο απευθύνονται. Επιπλέον, για μια από αυτές, γίνεται απευθείας σύγκριση της Συντηρησιμότητάς της με την αντίστοιχη ενός κλειστού, εμπορικού λογισμικό παρόμοιας λειτουργικότητας. Στη συνέχεια, παρουσιάστηκε μία μέτρηση της Συντηρησιμότητας ενός ΕΛΛΑΚ Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πόρων γραμμένου σε Java. Τα αποτελέσματα και των δύο αυτών μελετών κρίνονται ως ενθαρρυντικά για το ΕΛΛΑΚ, δεδομένου του ιδιαίτερου χαρακτήρα ανάπτυξής του. Στη συνέχεια, προτάθηκε και αναλύθηκε ένα μοντέλο αξιολόγησης της ποιότητας του ΕΛΛΑΚ. Το μοντέλο κατασκευάστ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of the present thesis is to present, through different studies, a framework for the analysis of the Maintainability and Sustainability of Free/Open Source Software projects (FOSS). Initially, an empirical study is presented, which measures the Maintainability of consecutive releases of five FOSS applications, written in C programming language, with different features with regard to the environment in which they have been developed and to their audience. In addition, one of these applications is directly compared to a closed, commercial software with the same functionality. Then, measurement of Maintainability of a FOSS Enterprise Resource Planning system written in Java is presented. The results of the above studies are considered as promising for FOSS, given its specific nature of development. Next, an evaluation model for the quality of FOSS is proposed and presented. The model was constructed having in mind the automation of the measurement process and takes into account bot ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/30063
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/30063
ND
30063
Εναλλακτικός τίτλος
Methods for the analysis of the maintainability and sustainability of free/open source software projects
Συγγραφέας
Σαμολαδάς, Ιωάννης (Πατρώνυμο: Μόσχος)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Πληροφορικής
Εξεταστική επιτροπή
Σταμέλος Ιωάννης
Αγγελής Ελευθέριος
Βλαχάβας Ιωάννης
Χατζηγεωργίου Αλέξανδρος
Μαργαρίτης Κωνσταντίνος
Μαυρίδης Ιωάννης
Μαλεύρης Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική
Λέξεις-κλειδιά
Ελεύθερο λογισμικό / λογισμικό ανοιχτού κώδικα; Μετρικές λογισμικού; Ποιότητα λογισμικού; Εμπειρικές μελέτες τεχνολογίας λογισμικού; Ανάλυση επιβίωσης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
216 σ., πιν., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)