Σχεδιασμός, κατασκευή και αξιολόγηση μονάδας θερμικής εκρόφησης προσαρμοσμένης σε gc/ms: μετρήσεις εκπνεόμενου αέρα

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή εντάσσεται στο πεδίο της Αναλυτικής Χημείας της ανάλυσης περιβαλλοντικού αέρα. Η βασική οργανολογική κατεύθυνση της παρούσας διατριβής ήταν εξαρχής, η ευρύτατα διαδεδομένη για δεκαετίες, αέρια χρωματογραφία συνδυασμένη με φασματομετρία μάζας (GC/MS).Αντικείμενο της διατριβής ήταν η παραγωγή μιας αναλυτικής μεθόδου που θα είναι ικανή να ανιχνεύσει πτητικές οργανικές ενώσεις (Volatile Organic Compounds - VOCs) σε πολύ χαμηλά, ίσως και ακραία, όρια ανίχνευσης της τάξης των λίγων ng ή ακόμη και fg ανά L αέρα. Η επιλογή αυτής της μεθόδου ήταν η δειγματοληψία των VOCs με προσρόφηση σε συνδυασμό με θερμική εκρόφησή τους σε σύστημα GC/MS.Στόχος της εργασίας ήταν η κατασκευή ενός συστήματος θερμικής εκρόφησης. Η επιλογή, όμως, της κατασκευής του συστήματος θερμικής εκρόφησης που θα προσαρμοστεί σε υπάρχον σύστημα GC/MS, εξυπηρετεί το σκοπό της δημιουργίας τεχνογνωσίας. Το ίδιο το σύστημα θερμικής εκρόφησης σχεδιάσθηκε να μην ανταγωνίζεται με τα εμπορικά διαθέσιμα συστήματα. Ε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present Ph.D. Thesis can be grouped under Analytical Chemistry and especially under the field of ambient air analysis. The basic instrumental direction of this Thesis, is the use of, widespread for decades, Gas Chromatography combined with Mass Spectrometry (GC/MS). The main objective of this Thesis was the development of an analytical method that is capable of identifying Volatile Organic Compounds (VOCs) at very low, even extreme, detection limits of few ng or even fg per L of ambient air. This resulted in the choice of VOC sampling on absorbent material and thermal desorption to a GC/MS system. Target of this Thesis was the in-house construction of a thermal desorption system and not the simple purchase and use of a commercially available one, even such systems are readily available for more than a decade. This in-house made system was connected to an existing GC/MS system and its construction served the cause of creating know-how that can be used in the future. The design was ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/30009
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/30009
ND
30009
Εναλλακτικός τίτλος
Design, construction and performance evaluation of a thermal desorption unit connected to gc/ms: The analysis of human expired air
Συγγραφέας
Σιάνος, Ευστάθιος (Πατρώνυμο: Χρήστος)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Χημικών Μηχανικών. Τομέας Χημικών Επιστημών. Εργαστήριο Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Παπαγιαννάκος Νικόλαος
Όξενκιουν - Πετροπούλου Μαρία
Μαρούλης Ζαχαρίας
Μαλάμη Μαρία
Σταθερόπουλος Μιλτιάδης
Τζαμτζής Νικόλαος
Παππά Αθηνά
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Μηχανολόγου Μηχανικού
Επιστήμη Χημικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Περιβαλλοντικός αέρας; Θερμική εκρόφηση; Αέρια χρωματογραφία; Φασματομετρία μάζας; Κατασκευή; Σχεδιασμός; Αξιολόγηση λειτουργίας; Εκπνεόμενος αέρας; Πτητικές οργανικές ενώσεις
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
210, [xxxiii] σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)