Ανάπτυξη εξειδικευμένων μικροσυστοιχιών DNA για την ανάλυση της δραστικότητας του NF-kB σε ανθρώπινα λεμφώματα

Περίληψη

Κεντρικό γεγονός στην αντιϊική απόκριση στους ανθρώπους λαμβάνει η μεταγραφική ενεργοποίηση και η παραγωγή από το προσβεβλημένο κύτταρο των ιντερφερονών τυπου Ι. Προηγούμενες μελέτες στο εργαστήριο μας, έχουν επακριβώς περιγράψει πως αυτή η μεταγραφική ενεργοποίηση επιτυγχάνεται στην περίπτωση του γονιδίου της IFN-β. Σημαντικές πτυχές αυτής της διαδικασίας αποτελούν η στοχαστικότητα της γονιδιακής έκφρασης μέσω των διαχρωμοσωμικών αλληλεπιδράσεων και η μονοαλληλική έκφραση. Βασικός σκοπός της παρούσας διατριβής είναι να περιγράψει τον μηχανισμό με τον οποίο ενορχηστρώνεται η διαδικασία της αντιϊικής απόκρισης, με σκελετό τον τρισδιάστατο χώρο του πυρήνα. Είναι γνωστό από προηγούμενες εργασίες ότι μετά την ιική μόλυνση, ο μεταγραφικός παράγοντας NF-κB ενεργοποιείται και εισέρχεται στην περιοχή του πυρήνα. Ο συγκεκριμένος μεταγραφικός παράγοντας παρουσιάζει ~106 θέσεις πρόσδεσης στο ανθρώπινο γονιδίωμα, άλλες υψηλής και άλλες χαμηλής συγγένειας. Ο αριθμός των γονιδίων που είναι γνωστό ότ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Key event in antiviral response in humans is the transcriptional activation and the production of type I interferons by the infected cells. Previous studies in our lab have clearly described how this transcriptional activation is achieved for the IFN-β gene. Important aspects of this process are the stochasticity of gene expression through interchromosomal interactions and monoallelic gene expression. The main purpose of this thesis is to describe the mechanism by which the process of antiviral response is orchestrated in the context of the three-dimensional space of the nucleus. It is known from previous work that after viral infection, the transcription factor NF-κB is activated and enters the nucleus. This transcription factor appears to have ~106 binding sites in the human genome, some of high and others of low affinity. The number of genes known to be regulated by its, is estimated at about 500. The question that immediately arises is how this transcription factor is able to ident ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/29962
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/29962
ND
29962
Εναλλακτικός τίτλος
Development of specialized DNA microarrays for the analysis of NF-kB activity in human lymphomas
Συγγραφέας
Μπάνος, Άγγελος (Πατρώνυμο: Δημήτριος)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Βασικών Ιατρικών Επιστημών. Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Τζιούφας Αθανάσιος
Θάνος Δημήτριος
Βλαχογιαννόπουλος Παναγιώτης
Γοργούλης Βασίλειος
Ανάγνου Νικόλαος
Παπαβασιλείου Αθανάσιος
Κιάρης Ιπποκράτης
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
Ιατρική Βιοτεχνολογία
Λέξεις-κλειδιά
Στοχαστικότητα; Μικροσυστοιχίες; Γονιδιακή έκφραση; Μεταγραφή; Διαχρωμοσωμικές αλληλεπιδράσεις; Μονοαλληλική έκφραση; Αντιϊική απόκριση; Γονιδιωματική
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
v, 215 σ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)