1,1,1-τριχλωροαιθάνιο: επαγγελματική έκθεση, επιπτώσεις και προοπτικές

Περίληψη

Το 1,1,1-τριχλωροαιθάνιο είναι ένας άχρωμος, άφλεκτος, εξαιρετικά πτητικός οργανικός διαλύτης, σε υγρή μορφή, με ιδιαίτερα υψηλή, στο παρελθόν, παγκόσμια παραγωγή και με 25% κατανάλωση στη δυτική Ευρώπη. Χρησιμοποιήθηκε κυρίως στη βιομηχανία, σε βιομηχανικά προϊόντα, ψυχρό καθάρισμα και απολίπανση μεταλλικών και μηχανικών μερών, αλλά και σε καταναλωτικά προϊόντα ευρείας χρήσης. Τα άτομα μπορούν να εκτεθούν συχνά στο 1,1,1-Τρι από την εισπνοή ή το δέρμα με γρήγορη απορρόφηση και στις δύο περιπτώσεις. Η οξεία και χρόνια τοξικότητα του 1,1,1-Τρι είναι μάλλον χαμηλή, επομένως κίνδυνος δηλητηρίασης προκύπτει από έκθεση σε πολύ υψηλές συγκεντρώσεις και σε περιορισμένους χώρους εξαιτίας της πτητικότητας και του ειδικού βάρους του, κυρίως μετά από κακή χρήση ή ατύχημα. Η μέση συγκέντρωση σε χώρους εργασίας δεν υπερβαίνει τα 100 ppm. Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στην καταγραφή των συγκεντρώσεων του 1,1,1-Τρι, όπως εμφανίζονται σε διάφορες βιομηχανικές θέσεις εργασίας και παραγωγικές διαδικασίες, ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

1,1,1-trichloroethane is a colourless, nonflammable, extremely volatile liquid organic solvent, with a high, especially in the past, annual world production, the 25 % of which consumed in western Europe. It has been especially used in industry, in industrial products, cold cleaning, degreasing of metal and machine parts, but in widely used consumer products as well. Humans may often be exposed to 1,1,1-trichloroethane by inhalation or skin contact. In both cases the substance is rapidly absorbed by the body. Acute and chronic toxicity of 1,1,1-trichloroethane is rather low, therefore, risk of intoxication may occur only if the exposure concerns extremely high concentrations in confined spaces because of its volatility and specific weight, especially due to abuse or accidents. The average concentration in workplaces does not exceed 100 ppm. The present study aims at the recording of concentrations of trichloroethane, as they are presented in various industrial workplaces, at the investi ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/29721
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/29721
ND
29721
Εναλλακτικός τίτλος
1,1,1-trichloroethane: occupational expose, consequences and perspectives
Συγγραφέας
Ξυδέα-Κικεμένη, Αναστασία (Πατρώνυμο: Σωτήριος)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Κλινικοεργαστηριακός. Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Σπηλιοπούλου Χαρά
Αθανασέλης Σωτήριος
Κουτσελίνης Αντώνιος
Στεφανίδου Μαρία
Γεννηματά Βασιλική
Γούτας Νικόλαος
Πίστος Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά
1,1,1-τριχλωροαιθάνιο; Επαγγελματική έκθεση; Χρόνια τοξικότητα; Οργανικός διαλύτης; Βιομηχανική απολίπανση; Έκθεση εργαζομένων; Δερματικά συμπτώματα; Ερεθισμός οφθαλμών; Περιβαλλοντική παρακολούθηση; Βιολογική παρακολούθηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
200 σ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)