Σύνθεση με τεχνική sol-gel και χαρακτηρισμός βιοϊατρικών υλικών βασιζόμενων σε οργανοπυριτικά συστήματα

Περίληψη

Σκοπός της διδακτορικής διατριβής είναι η σύνθεση με την τεχνική λύματος-πηκτής (sol-gel) και ο χαρακτηρισμός βιοϋλικών βασιζόμενων σε οργανοπυριτικά συστήματα, καθώς και η μελέτη της in vitro βιοενεργότητάς τους με εμβάπτιση σε προσομοιωμένο υγρό πλάσματος αίματος (διάλυμα tris - buffer ή SBF). Συγκριμένα, θα παραχθούν βιοϋλικά βασιζόμενα σε οργανοπυριτικά συστήματα από απεσταγμένο νερό, νιτρικό οξύ (2Ν), ένυδρο νιτρικό ασβέστιο Ca(NO3)2.4H2O, ως πηγή ασβεστίου και τετρα-αιθυλεστέρα του ορθοπυριτικού οξέος (TEOS - Si(OC2H5)4), ως πηγή πυριτίου, χρησιμοποιώντας την τεχνική sol - gel με και χωρίς πρόσθετα πολυμερή (πολυαιθυλενογλυκόλη και πολυ(μεθακρυλικό μεθύλιο), ως πολυμερές με μορφή κόκκων (διάμετρο < 300μm)). Η σύνθεση του PMMA θα πραγματοποιηθεί με την τεχνική του αιωρήματος. Αυτά τα υλικά θα χαρακτηριστούν με κατάλληλες μεθόδους και τεχνικές, όπως με DTA / TGA, FTIR , XRD, SEM / EDAX και NMR.Με την τεχνική λύματος-πηκτής (sol - gel) έχουν παρασκευασθεί συνολικά 5 τύποι οργανοπ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this Thesis is the synthesis by the sol-gel technique and the characterization of biomaterials based on organosilicate systems and their in-vitro bioactivity study by immersion in simulated blood plasma fluid (tris - buffer or SBF solution). Specifically, biomaterials will be synthesized based on organosilicate systems from distilled water, nitric acid (2N), calcium nitrate tetrahydrated Ca (NO3) 2.4H2O as a source of calcium and tetraethyl orthosilicate (TEOS - Si (OC2H5) 4) as a source of silicon using the sol-gel technique with and without additional polymers (polyethylene and poly (methyl methacrylate)) as polymer granules (diameter <300 μm)). The PMMA synthesis will be held by the suspension polymerization technique.These materials will be characterized with appropriate methods and techniques, such as DTA / TGA, FTIR , XRD, SEM / EDAX και NMR. With the sol-gel technique a total of five types of organosilicate systemshave been synthesized. The synthesis was made in accor ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/29689
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/29689
ND
29689
Εναλλακτικός τίτλος
Synthesis by the sol-gel technique and the characterization of biomedical materials based on organosilicate systems
Συγγραφέας
Baciu, Diana-Elena (Father's name: Alexandru)
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Χημικών Μηχανικών
Εξεταστική επιτροπή
Σιμιτζής Ιωάννης
Τσαγκάρης Γιώργος
Ζουμπουλάκης Λουκάς
Ανδρεόπουλος Ανδρέας
Θεοδώρου Θεόδωρος
Μπάτης Γιώργος
Κουτσουρής Δημήτρης
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Βιοϊατρική Μηχανική
Λέξεις-κλειδιά
Βιοϋλικά; Βιογυαλιά; Βιοενεργότητα; Πορώδες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
vii, v, vi, 219 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)