Ονοματικά σύνολα της νέας ελληνικής: αυτόματη αναγνώριση και εξάλειψη μορφολογικών αμφισημιών κατά την αυτόματη επεξεργασία κειμένων: προτάσεις εφαρμογής στη μετάφραση

Περίληψη

Στόχος της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η αυτόματη αναγνώριση των ονοματικών συνόλων σε ηλεκτρονικά σώματα κειμένων. Η γλωσσολογική έρευνα πλαισιώνεται από την κατανεμητική και μετασχηματιστική θεωρία του Harris (1951; 1965; 1968). Για την ηλεκτρονική περιγραφή της γλώσσας, υιοθετήσαμε το μεθοδολογικό μοντέλο Λεξικό-Γραμματική που πρότεινε ο Gross (1975), το οποίο στοχεύει στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πληρότητα και ακρίβεια των γλωσσικών πληροφοριών. Στο πλαίσιο του μοντέλου αυτού, η συντακτική ανάλυση ξεκινά από τη μελέτη της απλής πρότασης, με βάση την οποία ορίζουμε το ονοματικό σύνολο στο πλαίσιο της έρευνάς μας και περιορίζουμε το εύρος της στο πλαίσιο της διατριβής μας. Ειδικότερα, εστιάζουμε στην αναγνώριση των ονοματικών συνόλων που αποτελούν απρόθετα πρώτα συμπληρώματα σε ρήματα. Για την αυτόματη αναγνώριση των ονοματικών συνόλων, κατασκευάσαμε και εφαρμόσαμε στα κείμενα ηλεκτρονικές γραμματικές υπολογιστικής χρήσης, οι οποίες έχουν τη μορφή αναδρομικών δικτύων μετά ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this PhD thesis is to develop automatic methods for Noun Phrase Recognition in Modern Greek corpora. The linguistic research is placed within the framework of Harris’ distributional and transformational theory (1951; 1965; 1968). For the detailed and systematic description of Modern Greek syntax, we adopted Gross’ methodological model (1975), called Lexicon-Grammar, which can provide extremely rich and exhaustive linguistic information. According to Gross (1975), in order to proceed to syntactic analysis, we should first study the structure of elementary sentences. Based on the structure of elementary sentences in Modern Greek, we delimit our research and define noun phrases within our research. More specifically, we focus on noun phrases that are non-prepositional first complements of verbs. As far as Noun Phrase Recognition Is concerned, we constructed and applied to corpora machine-readable grammars. These grammars, which have the formalism of Recursive Transition Network ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/29579
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/29579
ND
29579
Εναλλακτικός τίτλος
Noun phrases in Modern Greek: Automatic recognition and morphological disambiguation in automatic text processing: Some suggestions for possible applications in translation
Συγγραφέας
Ιωαννίδου, Κυριακή του Δημήτριος
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διερμηνεία και Μετάφραση
Εξεταστική επιτροπή
Κυριακοπούλου Παναγιώτα
Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Άννα
Γραμμενίδης Συμεών
Δημητρούλα Ξανθίππη
Μικρός Γεώργιος
Παντζάρα Ανδρομάχη-Βιργινία
Φραντζή Αικατερίνη
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Γλώσσα και Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά
Ονοματικό σύνολο; Αυτόματη αναγνώριση; Εξάλειψη μορφολογικών αμφισημιών; Αυτόματη επεξεργασία φυσικών γλωσσών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
2 τ. (278, 55 σ.), εικ., πιν., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)