Η ιστορική εξέλιξη των πηγών για τους αγίους Κύριλλο και Μεθόδιο - τους διδασκάλους και φωτιστές των Σλάβων: με έμφαση στην αυθεντικότητά τους

Περίληψη

Το Θέµα της ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής είναι «Η Ιστορική εξέλιξη των πηγώνγια τους αγίους Κύριλλο και Μεθόδιο – τους διδασκάλους και φωτιστές τωνΣλάβων - µε έµφαση στην αυθεντικότητά τους». Τα ιστορικά έγγραφα και ταλογοτεχνικά έργα του Μεσαίωνα από τα οποία διαµορφώνεται η ζωή και το έργοτου Κωνσταντίνου-Κυρίλλου του Φιλοσόφου και του Μεθοδίου, ονοµάζονταιΚυριλλο-Μεθοδιανές πηγές. Το ενδιαφέρον της µελέτης των Κυριλλο-Μεθοδιανών πηγών άρχισε στις αρχές του 19ου αιώνα, όταν εισάγονται στοεπιστηµονικό πεδίο, µερικά από τα πιο σηµαντικά µνηµεία του λόγου,αφιερωµένα στους πρώτους διδασκάλους των Σλάβων. Οι Κυριλλο-Μεθοδιανέςπηγές καταλαµβάνουν ένα ευρύ χρονολογικό φάσµα. Οι πιο αυθεντικές είναι οιπηγές του 9ου αιώνα, αλλά και κάποια κείµενα των µετέπειτα χρόνων, πουστηρίζονται σε αξιόπιστες πηγές. Ορισµένα γραπτά µνηµεία του λόγου, τα οποίαδηµιουργήθηκαν κάποιες εκατονταετίες, µετά την κοίµηση των πρώτωνδιδασκάλων των Σλάβων περιλαµβάνουν αρκετά θρυλικά στοιχεία και δενµπορούν να θεωρηθούν ως ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The topic of the PhD thesis is "The Historical Evolution of the sources forthe Saints Cyril and Methodius - teachers and illuminators of the Slavs - with anemphasis on originality".The historical documents and literary works from the Middle Ages thatshaped the life and work of Constantine-Cyril the Philosopher and Methodius,called sources of Saints Cyril and Methodius. The interest in the study sources ofSaints Cyril and Methodius began in the early 19th century, when introduced inthe scientific field some of the most important monuments of speech, dedicated tothe first teachers of the Slavs. The sources occupy a wide chronological range. Themost authentic are the sources of the ninth century, but some texts subsequentyears, based on reliable sources. Some written monuments of speech, whichcreated some centuries after the death of the teachers of the Slavs include severallegendary figures and cannot be considered as sources. However, they have valueas evidence for the development of th ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/29250
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/29250
ND
29250
Εναλλακτικός τίτλος
The historical evolution of the sources for the Saints Cyril and Mehtodius - teachers and illuminators of the Slavs: with emphasis on authenticity
Συγγραφέας
Χατζηλέλεκας, Δημοσθένης (Πατρώνυμο: Αίας)
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών Φλώρινας
Εξεταστική επιτροπή
Νιχωρίτης Κωνσταντίνος
Τρίτος Μιχαήλ
Χρήστου Κωνσταντίνος
Κουκουσάς Βασίλειος
Καραθανάσης Αθανάσιος
Πάππου-Ζουράβλεβα Αικατερίνη
Καμαρούδης Σταύρος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΦιλοσοφία, Ηθική και Θρησκεία
Λέξεις-κλειδιά
Οι κυριλλο-μεθοδιανές πηγές; Ευρύ χρονολογικό φάσμα; Γλωσσική ποικιλία; Διευρυμένος κύκλος συγγραφέων; Ποικιλία των κειμένων; Διαφορετικός βαθμός αξιοπιστίας; Άγιο αποτύπωμα; Αρκετά θρυλικά στοιχεία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
2 τόμοι (Α' τόμος 578 σ. ; Β' τόμος 132 σ.), εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)