Πέτρος και Παύλος στην Αντιόχεια: ιστορική και ερμηνευτική προσέγγιση

Περίληψη

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της παρούσης διατριβής βρίσκεται η μελέτη της συνάντησης των αποστόλων Πέτρου και Παύλου στην Αντιόχεια (Γαλ. 2:11-14), κατά την οποία ο απ. Παύλος έψεξε έντονα τον απ. Πέτρο γιατί, μετά από παρέμβαση τρίτων ζήτησε από τους εξ εθνών και τους εξ Ιουδαίων πιστούς να τρώνε σε ξεχωριστά τραπέζια, ώστε οι τελευταίοι να μην έχουν επαφή με ακάθαρτους απερίτμητους.Η έρευνα επικεντρώθηκε στη μελέτη των κειμένων της Καινής Διαθήκης, της πατερικής αλλά και της θύραθεν γραμματείας με σκοπό να προσδιορισθούν οι σχέσεις των δύο αποστόλων μεταξύ τους, καθώς και οι σχέσεις ανάμεσα στους εξ εθνών και εξ Ιουδαίων πιστούς. Επιπλέον έγινε προσπάθεια να αναδειχθεί ο ρόλος της Αντιόχειας στην πορεία του χριστιανισμού προς τα έθνη, αλλά και να προσδιορισθεί η σχέση της προαναφερθείσας περικοπής (Γαλ. 2:11-14) με την Αποστολική Σύνοδο, να τοποθετηθεί χρονικά στα πλαίσια της ιστορίας της Καινής Διαθήκης, καθώς και να συσχετισθεί με το βιβλίο «Πράξεις Αποστόλων».Στα συμπεράσματα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the focus of this thesis is the study of the meeting of the apostles Peter and Paul in Antioch (Gal. 2:11-14), where apostle Paul strongly criticized apostle Peter because, after intervention by third asked the former gentiles and the former Jewish (in religion) believers to eat at separate tables so that they should have no contact with unclean uncircumcised.The research was focused on studying New Testament texts, as well as texts of patristic and secular literature in order to determine the relationships between the two apostles, and the relations between Christians, who were former gentiles and former Jews. Furthermore, anattempt was made to highlight the role of Antioch in the course of Christianity to the nations, and also to determine the relationship of that biblical cut (Gal. 2:11-14) to the Apostolic Synod, to place the incident in a specific time in the history of the New Testament, and to be associated with the book “Acts of the Apostles”.The conclusions state that by th ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/26882
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/26882
ND
26882
Εναλλακτικός τίτλος
Peter and Paul in Antioch: A historical and hermeneutic approach
Συγγραφέας
Μουστάκης, Αθανάσιος του Γεράσιμος
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θεολογική. Τμήμα Θεολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Ιωαννίδης Θωμάς
Καρακόλης Χρήστος
Μπελέζος Κωνσταντίνος
Ολυμπίου Νικόλαος
Σιδέρη-Παπαδοπούλου Βελουδία
Σαββάτος Χρυσόστομος
Χατζησταματίου Σταμάτιος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΦιλοσοφία, Ηθική και Θρησκεία
Λέξεις-κλειδιά
Αντιόχεια - Ίδρυση εκκλησίας; Πέτρος; Παύλος; Αποστολική σύνοδος; Κοινά δείπνα; Αντιπαράθεση; Αλήθεια - ενότητα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
534 σ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)