Ο γαλλικός ρεαλισμός και νατουραλισμός στην ελληνική πεζογραφία στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα: αφηγηματικές τεχνικές

Περίληψη

[…] Η ερευνητική υπόθεση της παρούσας μελέτης εξετάζει αν μπορεί να αναδειχθεί η ιδιαιτερότητα, οι συγκλίσεις και οι αποκλίσεις των κειμένων του γαλλικού ρεαλισμού και νατουραλισμού και των κειμένων του λεγόμενου ελληνικού ρεαλισμού και νατουραλισμού που έχουν επιλεγεί, ώστε να καταλήξουμε σε μια περισσότερο εμπεριστατωμένη γνώση των ρευμάτων αυτών. Ο στόχος της έρευνας με άξονα το θεωρητικό εργαλείο της αφηγηματολογίας είναι να πραγματοποιήσει την ερευνητική υπόθεση. Οι βασικοί άξονες της έρευνας είναι ο θεωρητικός, δηλαδή οι αφηγηματικές τεχνικές και συγκεκριμένα η περιγραφή, και ο ιστορικογραμματολογικός, δηλαδή τα ρεύματα του ρεαλισμού και του νατουραλισμού κατά το δεύτερο μισό του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα. Αντικείμενο της έρευνας αποτελούν τα κυριότερα χαρακτηριστικά της γραφής των κειμένων του γαλλικού ρεαλισμού και νατουραλισμού, καθώς και η πιθανή παρουσία και μετουσίωση αυτών των ρευμάτων στην ελληνική λογοτεχνία της περιόδου 1880 – 1920. […]

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/29238
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/29238
ND
29238
Εναλλακτικός τίτλος
La realisme et le naturalism francais et la litterature grecque de la fin du 19eme et du debut du 20eme: Les techniques narratives
Συγγραφέας
Κασσέτα, Τριανταφυλλιά (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Ταμπάκη-Ιωνά Φρειδερίκη
Γούλα-Μητάκου Πολυξένη
Σταυροπούλου Ερασμία-Λουίζα
Κωνσταντουλάκη-Χάντζου Ιωάννα
Σιαφλέκης Ζαχαρίας
Αγγελάτος Δημήτριος
Ρώτα Μαρία
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Γλώσσα και Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά
Γαλλικός ρεαλισμός; Γαλλικός νατουραλισμός; Ηθογραφία; Αφηγηματικές τεχνικές; ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΜΟΝΟΛΟΓΟΣ; Ελεύθερος πλάγιος λόγος; Ψυχο-αφήγηση; Περιγραφές
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
369 σ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)