Οι αφηγηματικές τεχνικές στο Κιβώτιο του Άρη Αλεξάνδρου

Περίληψη

Πρώτο ζητούμενο είναι η αναζήτηση της σύνθεσης μιας νέας μεθοδολογικής πρότασης που να βασίζεται σε ένα συνειδητό και επιστημολογικά δόκιμο συνδυασμό. Ο θεωρητικός και μεθοδολογικός συνδυασμός κινείται σε ένα ευρύ φάσμα απόψεων, από την περιοχή του Δομισμού και της Σημειωτικής [Gerard Genette, Mikhail Bakhtine, Dorrit Cohn, Tzvetan Todorov,Ρώσοι Φορμαλιστές] έως τις μεταδομικές και αποδομιστικές τάσεις, με κύριους εκφραστές της πρώτης τον Roland Barthes και της δεύτερης τον Jacques Derrida. Συμπληρωματική θεωρητική συνιστώσα η κοινωνιοσημειωτική προσέγγιση της λογοτεχνίας, όπως διατυπώθηκε στο επιστημολογικό πεδίο από τη θεωρητική και μεθοδολογική πρόταση του Pierre Zima. Δεύτερο ζητούμενο είναι η διατύπωση της ποιητικής του Κιβωτίου του Άρη Αλεξάνδρου, μέσω της διαλεκτικής ερμηνευτικής που επιχειρούμε να συνθέσουμε. Κατοχυρώνεται έτσι το συμπέρασμά μας για μια οριακή και πρωτοποριακή γραφή, που ανέτρεψε τα οικεία αφηγηματικά σχήματα της παραδοσιακής γραφής. Τρίτο ζητούμενο είναι η ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The first fundamental issue is the research for the composition of a new methodological proposal, based on a conscious and epistemologically acceptable combination. The theoretical and methodological combination lies on a wide vision of views, from the area of Structuralism and Semiotics [Gerard Genette, Mikhail Bakhtine, Dorrit Cohn, Tzvetan Todorov, Russian Formalists] up to Metastructural and Deconstructional tensions, with main expressionists of the metastructural tension Roland Barthes and of the deconstructional tension Jacques Derrida. An additional theoretical component is the sociosemiotic approach of literature as expressed through the epistemological field by the theoretical and methodological proposal of Pierre Zima. The second issue is the expression of the ‘poetics’ of the “Mission Box”, through the dialectical ‘hermeneutique’ which we try to compose. Our conclusion on an extreme and advanced writing, which reversed the familiar narrative techniques of the traditional wri ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/31591
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/31591
ND
31591
Εναλλακτικός τίτλος
Mission box
Συγγραφέας
Λάζαρης, Ανδρέας (Πατρώνυμο: Αθανάσιος)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλολογίας. Τομέας Μεσαιωνικής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Καψωμένος Ερατοσθένης
Ιλίνσκαγια Σόνια
Σιαφλέκης Ζαχαρίας
Λαδογιάννη Γεωργία
Μπενάτσης Απόστολος
Παπαθεοδώρου Ιωάννης
Καρυώτης Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Γλώσσα και Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά
Αφηγηματικές τεχνικές; Εστίαση; Αφηγητής; Απόσταση; Χρόνος; Κιβώτιο; Εγκιβωτισμός; Ιδεολογική ταυτότητα; Ταυτον; Εαυτός; Ταυτότητες; Αφηγηματική ταυτότητα; Γραφή; Κείμενα; Κώδικες; Εγγράψιμο κείμενο; Πολυγλωσσισμός; Πολυφωνία; Ελεύθερος πλάγιος λόγος; Κοινωνιόλεκτα; Ιδεολογία; Κοινωνιογλωσσική κατάσταση; Διαφωρα; Ίχνος; Αποδομισμός
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
432 σ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)