Ολυμπισμός και ολυμπιακή παιδεία μέσα από την Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία και το πρόγραμμα ολυμπιακής παιδείας <<Αθήνα 2004>>

Περίληψη

Η διατριβή έχει ως στόχο να διερευνήσει τις πολύσημες όψεις της Ολυμπιακής Παιδείας στην Ελλάδα στο πλαίσιο του Ολυμπισμού και των Ολυμπιακών Αγώνων με τους οποίους σχετίζεται. Στην τελική της σύνθεση η διατριβή επιδιώκει να ανασυγκροτήσει μία κατά το δυνατόν σφαιρική εικόνα της ιστορικής εξέλιξης και της ταυτότητας της Ολυμπιακής Παιδείας μέσα από πολλαπλές αναγνώσεις που μας αποκαλύπτουν ορατές και αθέατες όψεις της σύγχρονης ελληνικής Ολυμπιακής ιστορίας μέρος της οποίας είναι και η ίδια. Στο πλαίσιο αυτό αναδεικνύονται το περιεχόμενο, οι φορείς, τα πρόσωπα και γενικότερα ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε η Ολυμπιακή Παιδεία στην Ελλάδα. Η διατριβή στηρίχθηκε μεθοδολογικά στην ποιοτική έρευνα γιατί θεωρήθηκε καταλληλότερη για τη συγκέντρωση πληροφοριών και τη συλλογή δεδομένων που εξυπηρετούν την κοινωνική πραγματικότητα και για τη δυνατότητα διευρυμένης διείσδυσης και ανάλυσης που παρέχει στο χώρο των κοινωνικών υποκειμένων που μελετήσαμε. H διατριβή δομείται σε δύ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this PhD thesis is to explore the many facets of Olympic education in Greece, within the framework of Olympism and the Olympic Games to which it is related. In its final form, the PhD thesis seeks to reconstruct, as closely as possible, the overall picture of Olympic education’s historic development and identity, through multiple readings that reveal visible and unseen facets of the modern Greek Olympic history of which it is also a part. Within this context, the content, the institutions, the persons and, more generally, the way in which Olympic education was conceived and applied in Greece are enhanced. The PhD thesis was methodologically based on quality research, which was considered as the most appropriate for collecting information and data that serve social reality and the possibility of focusing more in depth on the analysis it offers of the social subjects that were studied. The PhD is based on two main pillars. The first considers the official Olympic and education ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28990
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28990
ND
28990
Εναλλακτικός τίτλος
Olympism and olympic education: the International Olympic Academy and the <> program of olympic education
Συγγραφέας
Τζαχρίστα, Βασιλική (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Εξεταστική επιτροπή
Καρακατσάνη Δέσποινα
Γεωργιάδης Κωνσταντίνος
Κουλούρη Χριστίνα
Βεντούρα Λίνα
Λούκος Χρήστος
Μουντάκης Κωνσταντίνος
Παπαγεωργίου Στέφανος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Ολυμπιακή εκπαίδευση; Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία; Ολυμπιακοί αγώνες 2004; Σχολικά εγχειρίδια; Ολυμπισμός; Διεθνές ίδρυμα Ολυμπιακής και Αθλητικής Παιδείας; Εικονογράφηση σχολικών εγχειριδίων; Ολυμπιακοί αγώνες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
596 σ., εικ., πιν.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)