Προοπτικές για βιώσιμη ή αειφόρο ανάπτυξη στον Δήμο Πιερίων

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή επιχείρησε να προσεγγίσει την ύπαρξη προοπτικών για αειφόρο / βιώσιμη ανάπτυξη σε μια ορεινή και μειονεκτική περιοχή, τον Δήμο Πιερίων, του νομού Πιερίας. Η αειφόρος ανάπτυξη είναι μια έννοια ευρεία, πολυσύνθετη και πολυεπίπεδη, η οποία έχει αποκτήσει ιδιαίτερη βαρύτητα σε διεθνές επίπεδο κυρίως τα τελευταία χρόνια. Η έρευνα επικεντρώθηκε στους τομείς που διαμορφώνουν την ανάπτυξη της περιοχής. Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν και αναλύθηκαν δημογραφικά και μετεωρολογικά τοπικά δεδομένα καθώς και στοιχεία που αφορούν στις παραγωγικές δομές της περιοχής: γεωργία, κτηνοτροφία, δασοπονία, ορεινό τουρισμό, προκειμένου να εξεταστεί η συνολική συμβολή τους στην ανάπτυξη του Δήμου Πιερίων. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν: α) σαφή στροφή του τοπικού πληθυσμού στον ορεινό τουρισμό με πυρήνα το Χιονοδρομικό Κέντρο Ελατοχωρίου, β) ισχυρή υποβάθμιση του ρόλου της γεωργίας, η οποία στην περιοχή έρευνας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την καλλιέργεια του καπνού, γ) σταθερ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The current PhD thesis attempted to assess sustainable development perspectives in a mountainous, less favored area: Pierion Municipality in Pieria Perfecture. Sustainable development is a wide, complex and multilateral concept that has gained significant importance worldwide, especially in the last few years. The research was focused on factors contributing to the development of the area. More precisely, demographic and meteorological data were recorded and analyzed as well as data related to production sectors that affect the area’s development, namely agriculture, livestock breading, forestry and mountainous tourism, in order to assess their importance in Pierion Municipality development. Research results indicate: a) an obvious predilection of the local population towards mountainous tourism, centered around Elatochori snow center, b) major decline of agriculture, which in the research area is strongly connected with tobacco cultivation, c) steady growth in livestock breading and d ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28794
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28794
ND
28794
Εναλλακτικός τίτλος
Sustainable development perspectives in Pierion Municipality
Συγγραφέας
Τσιάρας, Στέφανος του Ιωάννης
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τομέας Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων. Εργαστήριο Δασικής Πολιτικής
Εξεταστική επιτροπή
Ανάγνος Νικόλαος
Παπασταύρου Αναστάσιος
Γούπος Χρήστος
Καραμέρης Αθανάσιος
Καρτέρης Μιχαήλ
Ζάγκας Θεοχάρης
Μπλιούμης Βάιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Γεωπονικές Επιστήμες και Κτηνιατρική
Άλλες Γεωπονικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Αειφόρος ανάπτυξη; Βιώσιμη ανάπτυξη; Δήμος Πιερίων; Ορεινός τουρισμός; Χιονοδρομικό κέντρο Ελατοχωρίου; Μειονεκτικές περιοχές; Πρωτογενής τομέας παραγωγής; Καλλιέργεια καπνού
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
310 σ., πιν., χαρτ., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)