Κρυσταλλογραφική μελέτη δομής και λειτουργίας των κυκλοφιλινών και μελέτη εγκλεισμού φυσικών προϊόντων σε κυκλοδεξτρίνες

Περίληψη

Στη διατριβή αυτή, παρουσιάζεται η κρυσταλλογραφική ανάλυση με ακτίνες-Χ μεγάλων και μικρο-μεσαίων βιομορίων και συμπλόκων τους. Σκοπός του πρώτου μέρους της διατριβής είναι η επίλυση της δομής του ενζύμου της κυτταροπλασματικής κυκλοφιλίνης-Α από το αζωτοβακτήριο Azotobacter vinelandii (AvCyPA ή AvPPIB). Οι κυκλοφιλίνες καταλύουν την cis-trans ισομερίωση των πεπτιδικών δεσμών που προηγούνται του κατάλοιπου της προλίνης σε πρωτεϊνικά υποστρώματα. Η κρυσταλλική δομή του ενζύμου της AvCyPA προσδιορίστηκε σε διακριτότητα 2.2 Å, ενώ η κρυσταλλική δομή της σε σύμπλοκο με το συνθετικό τετραπεπτίδιο ηλεκτρύλιο– Ala–Phe–Pro–Phe–p–νιτροανιλίδιο σε 2 Å. Η προλίνη του πεπτιδίου υιοθετεί την cis διαμόρφωση. Παράλληλα, σχεδιάστηκαν σημειακές μεταλλάξεις εκτός του ενεργού κέντρου του ενζύμου προκειμένου να μελετηθεί η επίδρασή τους στη δομή και λειτουργία του ενζύμου. Ωστόσο, τα μεταλλάγματα AvPPIBA84S, AvPPIBΑ84Τ και AvPPIBΜ49Α δεν βρέθηκε να παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές στην δράση ισομεράσης σ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In this thesis the X-ray crystallographic analysis of large and medium-small size biomolecules and their complexes is presented. The aim of the first part is the crystal structure determination of the cytoplasmic cyclophilin-A from Azotobacter vinelandii (AvCyPA or AvPPIB) bacterium. Cyclophilins catalyze the cis-trans isomerization of peptide bonds preceding proline residues of protein substrates. The crystal structure of AvCyPA was determined at 2.2 Å resolution. In addition, the crystal structure of the enzyme complexed with the synthetic tetrapeptide succinyl-Ala-Phe-Pro-Phe-p-nitroanilide was determined at 2.0 Å resolution and shows that the tetrapeptide proline adopts a cis-isomer conformation. Morever, we designed point mutants by changing aminoacids that are located outside from the active site of the enzyme in order to examine the influence of such a substitution on the overall dynamic structural network involved in catalysis. The AvPPIBA84S, AvPPIBA84T and AvPPIBM49A mutants ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28738
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28738
ND
28738
Εναλλακτικός τίτλος
Crystallographic analysis of structure and function of cyclophilin enzymes and study of inclusion compounds of natural products in cyclodextrins
Συγγραφέας
Χριστοφορίδης, Ηλίας (Πατρώνυμο: Δημήτριος)
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Γενικό. Εργαστήριο Φυσικής
Εξεταστική επιτροπή
Μπεθάνης Κωνσταντίνος
Κατινάκης Παναγιώτης
Καρπούζας Μιχαήλ
Ηλιόπουλος Ηλίας
Κλώνης Ιωάννης
Γιαννακοπούλου Κωνσταντίνα
Λάμπρου Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Φυσική
Γεωπονικές Επιστήμες και Κτηνιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Κυκλοφιλίνη; Ισομεράσες προλίνης; Βορνεόλη; Κυκλοδεξτρίνες; Προϊόντα εγκλεισμού; Κρυσταλλική δομή; Κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xix, 154 σ., εικ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)