Η εκπαίδευση στη Γαλλία και την Ελλάδα κατά το 18ο αιώνα

Περίληψη

Η παρούσα εργασία αφορά τη μελέτη των εκπαιδευτικών πραγμάτων στη Γαλλία και την Ελλάδα κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα. Αναντίρρητα η επιλογή της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου σχετίζεται με μείζονος σημασίας ιστορικά γεγονότα όπως η Γαλλική Επανάσταση αλλά και με την εμφάνιση και εδραίωση του ισχυρού πνευματικού κινήματος, του Γαλλικού Διαφωτισμού. Σκοπός της μελέτης είναι να μελετηθεί το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας και της Γαλλίας τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο ενώ παράλληλα επιχειρείται συγκριτική μελέτη των εκπαιδευτικών δεδομένων στις δύο χώρες (εντοπισμός, καταγραφή ομοιοτήτων, διαφορών, συσχετισμών και αλληλεπιδράσεων). Η εργασία στηρίχτηκε στην εφαρμογή της ποιοτικής μεθόδου έρευνας και ειδικότερα σ’ αυτό που ονομάζουμε «μελέτη της περίπτωσης». Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιεί μη δομημένα δεδομένα. Το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας και της Γαλλίας εξετάζονται χωριστά και ακολουθεί συγκριτική μελέτη μεταξύ στοιχείων που απαρτίζουν αντιπροσωπευτικό σύνολο δεδομένων.

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Cet ouvrage concerne l’ etude de l’ enseignement en France et en Grèce pendant le 18ème siècle. Le choix de cette période chronologique est en relation avec des événements historiques très importants comme la revolution française mais aussi avec l’ apparition du siècle des Lumières. Son but est d’ étudier le système éducatif en Grèce et en France pendant cette période et de le comparer et de trouver les differences les resemblances et les relations. L’ ouvrage est appuyé sur l’ application de la method qualificative de la recherché et surtout sur ce qu’ on appelle “etude du cas”. Cette method utilize des données qui ne sont pas codifies au moment de leur collection. On examine séparement le système éducatif de France et de Grèce et après on les compare. Cette etude comparative a lieu entre des elements qui composent un ensemble des données representatives.

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28606
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28606
ND
28606
Εναλλακτικός τίτλος
L' enseignement en France et en Grèce pendant le 18ème siècle
Συγγραφέας
Τζαμαλή, Χριστίνα (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2008
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Κουτσογιαννοπούλου Πηγή
Καρρά Ιωάννα
Αργυροπούλου-Σκουριώτη Αθηνά
Λεοντσίνης Γεώργιος
Πάτσιου Βασιλική
Κατσίκη-Γκίβαλου Άντα
Σκούρα Ελένη
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Εκπαίδευση στη Γαλλία; Πολιτική, οικονομική και κοινωνική κατάσταση της Γαλλίας το 18ο αιώνα; Ρόλος της εκπαίδευσης το 18 αιώνα; Στοιχειώσης, μέση, ανώτερη εκπαίδευση το 18 αιώνα; Ρόλος της εκπαίδευσης κατά το 18ο αιώνα στην Ελλάδα; Σύγκριση των εκπαιδευτικών συστημάτων Ελλάδας - Γαλλίας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
298 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)