Ευφυή συστήματα αναγνώρισης εικόνας με τη χρήση αμετάβλητων χαρακτηριστικών

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή αποτελεί προσπάθεια βελτίωσης και επέκτασης μεθόδων αυτόματης αναγνώρισης αντικειμένων και προτύπων από ψηφιακές εικόνες, με χρήση αμετάβλητων χαρακτηριστικών σημείων (ΑΧΣ). Αναπτύχθηκαν μέθοδοι κατάτμησης μιας εικόνας, με βάση την ανίχνευση άξονα συμμετρίας και χαρτών ομόλογων φάσεων και μια μέθοδος ανίχνευσης χρώματος με χρήση ιστογραμμάτων. Εφαρμόστηκε μέθοδος εξαγωγής ΑΧΣ, που βασίζεται στην θεωρία της χωροκλίμακας (scale-space, SIFT). Τα ΑΧΣ μιας εικόνας προς αναγνώριση συγκρίθηκαν με χαρακτηριστικά σημεία από εικόνες προτύπων μιας βάσης δεδομένων. Αναπτύχθηκε η μέθοδος της Σύγκρισης Συγχωνευμένων Χαρακτηριστικών (ΣΣΧ) χρησιμοποιώντας πολλαπλές σκηνές απεικόνισης ενός αντικειμένου, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η ευρωστία της αναγνώρισης. Εφαρμόστηκεμέθοδος SIFT μη αμετάβλητη σε περιστροφή, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία εξαγωγής των ΑΧΣ και των περιγραφέων αυτών. Μελετήθηκαν οι κυριότερες μέθοδοι αναζήτησης και αναπτύσσεται δομή δεδομένων δέντρο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This doctorate thesis constitutes an approach to improve and extend the state-of-the-art methods for automatic content-based object recognition and retrieval. A detection and segmentation method is proposed for obtaining the image areas of interest, based on image symmetry and phase congruency calculations. Also a method for color recognition, based on histograms, is presented. Invariant features (keypoints) are detected and extracted using a scheme based on scale-space theory. The invariant features are matched with ones from a database of model features. The method of Merged Feature Matching is proposed and it is based on keypoint fusion from multiple views for the same object scene. This method is developed and tested successfully with increased recognition robustness. A SIFT-based method (V-SIFT) without rotation invariance is employed, in order to speed-up the keypoint extraction and description process. Methods for feature searching and matching are tested and a data structure ba ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28604
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28604
ND
28604
Εναλλακτικός τίτλος
Intelligent image recognition using invariant features
Συγγραφέας
Ψύλλος, Απόστολος (Πατρώνυμο: Παναγιώτης)
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής
Εξεταστική επιτροπή
Καγιάφας Ελευθέριος
Λούμος Βασίλειος
Συκάς Ευστάθιος
Θεολόγου Μιχαήλ
Κόλλιας Στέφανος
Παπαοδυσσεύς Κωνσταντίνος
Αναγνωστόπουλος Χρήστος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρονικού Μηχανικού, Μηχανικού Η/Υ
Λέξεις-κλειδιά
Αμετάβλητα χαρακτηριστικά σημεία; Εικόνα; Χωροκλίμακα; Αναγνώριση; Αναζήτηση; Αντιστοίχιση; Οχήματα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
157 σ., πιν., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)