Η πνευματική πατρότητα κατά τον Μέγα Βασίλειο

Περίληψη

Ἡ προσπάθειά μας μέ τή σύνταξη τῆς παρούσης διατριβῆς ἦταν νά παρουσιάσουμε ἀναλυτικά τό πρότυπο πνευματικῆς πατρότητας πού τό χάραξε μέ τή ζωή καί τό ἔργο του ὁ Μέγας Βασίλειος, ἐκκλησιαστικός ἄνδρας πού ἕνωσε ἁρμονικά στό πρόσωπό του τή χαρισματική μοναστική με τήν ποιμαντική ἱδρυματική πατρότητα καί ἀναγνωρίσθηκε ὡς οἰκουμενικός Πατέρας καί διδάσκαλος τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ Μέγας Βασίλειος σύναψε στό πρόσωπό του σέ ἄριστο βαθμό ὅλα τά χαρακτηριστικά μιᾶς τρίπλευρης αὐθεντικῆς πατρότητας σέ ἄριστο μέτρο καί πέραν ἀπό κάθε ἄλλο ἐκκλησιαστικό ἄνδρα. Διά τοῦ βίου καί τοῦ ἀσκητικοῦ τοῦ ἔργου ἔχινε πατέρας μοναχῶν καί ἀκόμη ἕνας ἀπό τούς σημαντικότερους πατέρες τοῦ ὀρθοδόξου καί γενικά τοῦ χριστιανικοῦ Μοναχισμοῦ. Τό πολύπλευρο καί πολύμοχθο ποιμαντικό του ἔργο ὡς ἱερέας καί ἐπίσκοπος τόν καθιέρωσε ὡς πραγματικό καί χαρισματικό πατέρα τῶν ποιμενομένων του, πατέρα τῶν ὀρφανῶν, τροφό τῶν πεινασμένων, προστάτη τῶν χηρῶν, πρέσβη τῶν πτωχῶν καί μεσίτη καί βοηθό ὅλων τῶν ἐν ἀνάγκες βρισκόμενων. Ἡ ἀπή ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of our paper was to analytically present the model of spiritual paternity in the way this can be observed in the life and work of St. Basil the Great, a churchly man, who harmoniously combined the charismatic-monastic paternity with the pastoral and institutional one in his personality, thus being acknowledged as father and teacher of the Church. In his person, St. Basil united, in the most beautiful way, and better than any other Church father, every characteristic of a threefold authentic paternity. Through his life and work he became church father of the friars, actually one of the most important ones for the Christian monasticism in general, and for the orthodox one specifically. His manifold pastoral work, to which he dedicated himself with great readiness of sacrifice, as a priest and as a bishop, sealed him as the charismatic father of his parish, father of orphans, provider for the hungry ones, protector of the widows, intermediary for the poor, and intermediary for ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Scopul lucrării noastre a fost acela de a prezenta analitic modelul paternităţii duhovniceşti aşa cum acesta se vede în viaţa şi opera Sfântului Vasile cel Mare, bărbat bisericesc care a îmbinat armonic în persoana sa paternitatea xarismatică monastică cu cea pastorală şi instituţională, fiind recunoscut drept părinte şi dascăl al Bisericii. În persoana sa Sf. Vasile a unit în cel mai frumos mod toate caracteristicile unei întreite paternităţi autentice mai mult decât oricare alt părinte bisericesc. Prin viaţa şi opera sa el a devenit părinte al monahilor, şi încă unul din cei mai importanţi ai monahismului creştin în general şi ai celui ortodox în special. Opera sa pastorală multilaterală în care s-a implicat cu multă jertfelnicie ca preot şi episcop l-a consacrat drept părinte harismatic al păstoriţilor săi, părinte al orfanilor, hrănitor al celor înfometaţi, ocrotitor al văduvelor, mijlocitor al săracilor şi mijlocitor şi ajutător al tuturor celor aflaţi în nevoi. Ecoul operei sale ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28488
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28488
ND
28488
Εναλλακτικός τίτλος
Spiritual paternity according to St. Basil the Great
Paternitatea duhovnicească după Sfântul Vasile cel Mare
Συγγραφέας
Patrunjel, Gheorghe (Episcop Sofian) of Gheorghe
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θεολογική. Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Ζήσης Θεόδωρος
Θεοδωρούδης Γεώργιος
Γκίκας Αθανάσιος
Γιάγκου Θεόδωρος
Πασχαλίδης Σίμιος
Λάμπρου Σουλτάνα
Πιτταράς Θεόδωρος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Φιλοσοφία, Ηθική και Θρησκεία
Λέξεις-κλειδιά
Πνευματική πατρότητα, Μέγας Βασίλειος; Πνευματικός πατέρας, Ορθόδοξη παράδοση; Μοναχισμός, Επίσκοπος ως πνευματικός πατέρας; Χριστιανισμός, μοναχική κίνηση; Ιδρυτής μονών, οργανωτής του μοναχισμού; Πρεσβύτερος, ποιμένας, μέριμνα, διακονία; Εκπαίδευση, προστάτης, ποιμαντική πρόνοια; Επιστολές, ηγούμενος, πατήρ της εκκλησίας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)