Παρασκευή ink-jet μελανών διασποράς με ενεργά συστατικά ως πρόσθετα για ψηφιακή εκτύπωση πολυεστερικών και πολυαμιδικών υφασμάτων: μελέτη ιδιοτήτων, εφαρμογές

Περίληψη

Περιγράφεται μια μέθοδος παρασκευής μελανών διασποράς που περιέχουν ενεργά συστατικά για ψηφιακή εκτύπωση πολυεστερικών και πολυαμιδικών δειγμάτων. Ως ενεργά συστατικά χρησιμοποιήθηκαν άρωμα, αντιμικροβιακοί παράγοντες και φθορίζοντα-λαμπρυντικά για τη σήμανση των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Οι υδατογενείς μελάνες περιέχουν 30-80% νερό σε αναλογία της συνολικής μάζας της μελάνης με μια μονουδρική αλκοόλη διαλυτή στο νερό και τη χρωστική διασποράς στη παρούσα περίπτωση. Η προετοιμασία των μελανών διασποράς έγινε χρησιμοποιώντας νερό και ένα μίγμα διαλυτών ισοπροπανόλης / αιθυλενογλυκόλης μιγνυόμενων με το νερό. Η επιφανειακή τάση, το pH, το ιξώδες και η αγωγιμότητα των μελανών που παρασκευάστηκαν μετρήθηκαν για ένα διάστημα 90 ή 180 ή 360 ημερών. Η μέτρηση των ιδιοτήτων μιας μελάνης για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα είναι μια ευρέως αποδεκτή μέθοδος αξιολόγησης της σταθερότητας. Ίδιες μελάνες παρασκευάστηκαν προσθέτοντας το ενεργό συστατικό (άρωμα, αντιμικροβιακοί παράγοντες και φθορίζ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The preparation of water based inks which contain active agents for digital printing to polyester and polyamide samples is described. As active agents were used fragrance, antimicrobial agents and antifraud markers. Water based inks contain typically 30-80% water as a proportion of the total mass of the ink together with a water miscible organic solvent such as a monohydric alcohol and the colorant (eg. disperse dye). The preparation of the disperse inks was made using water and a mixture of 2-propanol/ethylene glycol as the water miscible solvent. Ethylene glycol was acting also as a wetting agent. The surface tension, pH, viscosity and conductivity of the above formulations were monitored over a period of 90 or 180 or 360 days. Monitoring a formulation over a period of time is a widely accepted method for evaluating dispersion stability. The same inks were prepared by adding microcapsules of an active agent (fragrance, antimicrobial agent, antifraud markers) in three different concen ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28368
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28368
ND
28368
Εναλλακτικός τίτλος
Preparation of novel disperse ink-jet inks with active agents as additives for digital printing to polyester and polyamide fibres: study of properties, applications
Συγγραφέας
Καρανίκας, Ευάγγελος (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Τσατσαρώνη Ευφορία
Ελευθεριάδης Ιωάννης
Μπικιάρης Δημήτριος
Αχιλίας Δημήτριος
Καραγιαννίδης Γεώργιος
Λαζαρίδης Νικόλαος
Νικολαΐδης Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία
Λέξεις-κλειδιά
Ενεργά συστατικά; Μελάνες διασποράς; Πολυεστέρας; Πoλυαμίδιο
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)