Φωτοκαταλυτική αποικοδόμηση φυτοφαρμάκων παρουσία 12-βολφραμοφωσφορικού οξέος και διοξειδίου του τιτανίου: σύγκριση των μηχανισμών αποικοδόμησης

Περίληψη

Στην παρούσα Διδακτορική Διατριβή μελετήθηκε η φωτοκαταλυτική αποικοδόμηση των οργανικών ενώσεων (ρύπων), φενιτροθειόν, ατραζίνη, 2,4- διχλωροφαινοξυοξικό οξύ (2,4-D) και 4-χλωροφαινόλη με ακτινοβολία στο υπεριώδες εγγύς-ορατό φως, παρουσία των φωτοκαταλυτών H3PW12O40 και TiO2, με σκοπό την διερεύνηση του μηχανισμού αποικοδόμησης και την σύγκριση μεταξύ των δύο φωτοκαταλυτών. Το φενιτροθειόν αποικοδομείται πλήρως παρουσία των δύο φωτοκαταλυτών δίνοντας ως τελικά προιόντα CO2 και ανόργανα ιόντα (PO43-, SO42-, NO2-, NO3-).Πλήθος ενδιαμέσων προιόντων, κοινών για τους δυο φωτοκαταλύτες, προσδιορίσθηκαν χρησιμοποιώντας υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC) και αέρια χρωματογραφία-φασματομετρία μάζας (GC-MS). Τα ενδιάμεσα τα οποία ταυτοποιήθηκαν πριν την πλήρη αποικοδόμηση του φενιτροθειόν είναι τα εξής: φενιτροοξόν, φορμυλφενιτροθειόν, 3-μέθυλ-4-νιτροφαινόλη, 3-μέθυλ -4-νιτροανισόλη, 2-μέθυλ-υδροκινόνη, 2-μέθυλ-l,4-βενζοκινόνη και Ο,Ο,S-τριμέθυλο-φωσφoροθειοϊκός εστέραςΗ οργανική ένωση ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In this dissertation the photocatalytic degradation of organic pollutants with different structures, under UV and near visible light in the presence of the polyoxometallate Η3PW12O40, has been studied and compared with the photodegradation with TiO2, in order to elucidate the photooxidation mechanism in the presence of both photocatalysts. The organic pollutants studied were: fenitrothion, atrazine, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) and 4-chlorophenol.Fenitrothion is effectively degraded in the presence of both photocatalysts, leading to the formation of CO2 and inorganic anions (PO43-, SO42-, NO2-, NO3-) as final products. Various intermediates, identical in the presence of both photocatalysts, have been detected and identified using High Performance Liquid Chromatography (HPLC) and Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS) techniques. The intermediates detected prior to mineralization were: 3-methyl-4-nitrophenol, fenitrooxon, formylfenitrothion, 2-methyl-1,4-benzoquinone, 2- ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28235
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28235
ND
28235
Εναλλακτικός τίτλος
Photocatalytic degradation of pesticides in presence of 12-tungstophosphoric acid and titanium dioxide: Comparison of the degradation mechanism
Συγγραφέας
Κόρμαλη, Πηγή (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Χημικών Μηχανικών. Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών
Εξεταστική επιτροπή
Δημοτικάλη Δήμητρα
Καλαντζοπούλου Φανή
Χανδρινός Ιωάννης
Αναστασοπούλου Ιωάννα
Κούη Μαρία
Μερτής Κωνσταντίνος
Μοροπούλου Αντωνία
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Χημεία
Λέξεις-κλειδιά
Φωτοκατάλυση; Πολυοξομεταλλικές ενώσεις; Διοξείδιο του τιτανίου; Ρίζες υδροξυλίου; Δεσμευτές ριζών υδροξυλίου; Οπές; Μηχανισμός φωτοκαταλυτικής αποικοδόμησης; Οργανικοί ρύποι-φυτοφάρμακα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
222 σ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)