Σχεδιασμός μοντέλου κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων στη στεγαστική πίστη

Περίληψη

Ο στόχος της παρούσας έρευνας είναι ο σχεδιασμός ενός νέου κοστολογικού μοντέλου βασισμένου στη Κοστολόγηση βάσει Δραστηριοτήτων στη Στεγαστική Πίστη. Ο σκοπός του είναι να συνεισφέρει στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της τράπεζας στον τομέα αυτό. Για το σχεδιασμό του μοντέλου χρησιμοποιήθηκε το αντικειμενοστρεφές μοντέλο σχεδίασης πληροφοριακών συστημάτων σε συνδυασμό με τη μεθοδολογία της Κοστολόγησης βάσει Δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας αυτοματοποιημένης διαδικασίας εντοπισμού και αποτίμησης του κό-στους και της κερδοφορίας στη Στεγαστική Πίστη. Η βασική έρευνα περιλαμβάνει τη μελέτη της τρέχουσας κατάστασης στην κοστολόγηση και τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά της Κοστολόγησης βάσει Δραστηριοτήτων. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιλαμβάνει τη λεπτομερή εξέταση των διαδικασιών και του κοστολογικού συστήματος που χρησιμοποιεί η τράπεζα, την αποτύπωση της δομής και λειτουργίας της τράπεζας στη στεγαστική πίστη και το σχεδιασμό του προτεινόμενου νέου μοντέλου κοστ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of the present research is the planning of a new cost model which is based on the activity based costing in the Housing Credit. Its aim is to contribute towards the bank effectiveness in this sector. The object-oriented model of information systems planning was used in conjunction with the methodology of the Activity based Costing with the result being an automated process of detection and evaluation of the cost and profitability in the Housing Credit. The basic research includes the study of the current situation in costing and the essential characteristics of the Activity based Costing. The methodology, which was selected, includes the detailed examination of the processes and of the cost accounting system being used by the bank, the depiction of the structure and function of the bank in Housing Credit and the planning of the proposed new Cost Accounting Model. The planning of the object-oriented model includes the entities definition, the activities ordering and leveling, ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28228
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28228
ND
28228
Εναλλακτικός τίτλος
An activity based costing model planning in the planning in the housing credit
Συγγραφέας
Χατζής, Αναστάσιος του Στέργιος
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Εξεταστική επιτροπή
Βαζακίδης Αθανάσιος
Κατσούλη Ελένη
Σαρρή Αικατερίνη
Κάτος Αναστάσιος
Πέκος Γεώργιος
Τσόπογλου Σταύρος
Σταυρόπουλος Αντώνιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων; Στεγαστική πίστη; Έμμεσο κόστος
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
319 σ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)