Σύγχρονες προσεγγίσεις της βιολογίας και οικολογίας της αναπαραγωγής και της αύξησης του γαύρου (Engraulis encrasicolus) στο Βόρειο Αιγαίο

Περίληψη

Ο Ευρωπαϊκός γαύρος (Engraulis encrasicolus) είναι ένα μικρό πελαγικό είδος που χαρακτηρίζεται από μικρή διάρκεια ζωής, πολλαπλές ωοτοκίες κατά τη διάρκεια εκτεταμένης αναπαραγωγικής περιόδου που διαρκεί από την άνοιξη ως το φθινόπωρο και έντονες πληθυσμιακές διακυμάνσεις από έτος σε έτος. Σκοπός της διατριβής αυτής ήταν να διερευνηθούν ορισμένα βιολογικά και οικολογικά θέματα σχετικά με την αναπαραγωγή και αύξηση του Ευρωπαϊκού γαύρου στο Βόρειο Αιγαίο, τα οποία, αν και έχουν ιδιαίτερη σημασία για το μέγεθος του πληθυσμού του γαύρου και τις διακυμάνσεις του ανάμεσα στα έτη, παραμένουν ελάχιστα μελετημένα μέχρι σήμερα. Πιο συγκεκριμένα, μελετήθηκε η παραγωγή αβγών σε ατομικό επίπεδο (εξετάζοντας τη δυναμική της λεκιθογένεσης στις ωοθήκες), η παραγωγή αβγών σε επίπεδο πληθυσμού και η διακύμανσή της στο πεδίο καθώς και τα ωκεανογραφικά χαρακτηριστικά του αναπαραγωγικού ενδιαιτήματος. Επίσης, μελετήθηκαν η μικροδομή των ωτολίθων, η αύξηση και η σωματική ευρωστία σε ιχθυονύμφες πριν τη φάσ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

European anchovy (Engraulis encrasicolus) is a small pelagic species characterized by short life span, multiple spawning along protracted reproductive periods that last from spring to autumn, and high interannual variability in population size. The aim of this dissertation was to investigate certain biological and ecological aspects of reproduction and growth of European anchovy in the North Aegean Sea, which, despite their significance for the population size and its interannual fluctuations, are poorly investigated. Specifically, I studied the egg production at the individual level (by examining the dynamics of vitellogenesis in the ovaries), the egg production at population level and its variability in the field and the oceanographic characteristics of the spawning habitats. Additionally, the otolith microstructure, growth and somatic condition of late larvae and juveniles collected at different times of the year were analysed and the causes of their seasonal variability ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28062
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28062
ND
28062
Εναλλακτικός τίτλος
Modern approaches in biology and ecology of reproduction and growth of anchovy (Engraulis encrasicolus) in the North Aegean Sea
Συγγραφέας
Σχισμένου, Ευδοξία του Δημήτριος
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. Τμήμα Βιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Παυλίδης Μιχαήλ
Σωμαράκης Στυλιανός
Καρακάσης Ιωάννης
Κεντούρη Μαρουδιώ
Κουμουνδούρος Γεώργιος
Γιαννουλάκη Μαριάννα
Μαχίας Αθανάσιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Βιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Γονιμότητα ομάδας; Ιχθυονύμφες; Λεκιθογένεση; Ιχθύδια; Ρυθμός αύξησης; Συχνότητα ωοτοκίας; Μη καθορισμένη γονιμότητα; Πιθανό αναπαραγωγικό ενδιαίτημα; Γενικευμένα προσθετικά μοντέλα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)