Αλγόριθμοι αυτόματου ελέγχου και βελτιστοποίησης με εφαρμογή σε αναερόβιους αντιδραστήρες

Περίληψη

Η διεργασία της αναερόβιας χώνευσης είναι μία ευρέως διαδεδομένη μέθοδος για την κατεργασία υγρών αποβλήτων. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που παρουσιάζονται είναι η μεγιστοποίηση του ρυθμού παραγωγής του βιοαερίου, για χρήση του στον τομέα της παραγωγής ενέργειας. Στις συνθήκες στις οποίες μεγιστοποιείται η παραγωγή του βιοαερίου, η διεργασία γίνεται οριακά ευσταθής, οδηγώντας πολλές φορές στην έκπλυση της βιομάζας. Το πρόβλημα μπορεί να γίνει ακόμα πιο περίπλοκο, με την επίδραση πιθανών διαταραχών, οι οποίες εισέρχονται κατά κύριο λόγο με την τροφοδοσία (υπερφόρτιση της συγκέντρωσης των οργανικών στην είσοδο του συστήματος, παρουσία παρεμποδιστικής προς την ανάπτυξη της βιομάζας ουσίας).Για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω, εξήχθη ένα απλοποιημένο μοντέλο δύο καταστάσεων, της βιομάζας και του περιοριστικού υποστρώματος, για χρήση του για τους σκοπούς της ρύθμισης της διεργασίας. Το μοντέλο περιελάμβανε και όρο για το θάνατο της μικροβιακής βιομάζας. Οι παράμετροι του μοντέλ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The process of anaerobic digestion is a commonly used method of wastewater treatment. One of the major issues that arise is the maximization of the biogas production rate for energy utilization purposes. In maximum biogas production conditions, the process becomes marginally stable, many times leading to washout of the biomass. The problem can be even more complicated under the effect of potential disturbances in the feed (organic overload, presence of inhibitor).For the reasons mentioned above, a two state model of the biomass and the limiting substrate was developed for control purposes. The model also included the rate of decay of the biomass. The model parameters were estimated through data collected from an experimental setup of a lab-scale anaerobic digestion system. Specifically, a CSTR-type 3 liter reactor was used loaded with anaerobic mixed culture bacteria from a wastewater treatment plant, to simulate the process of anaerobic digestion. The synthetic feed, mainly consisting ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28008
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28008
ND
28008
Εναλλακτικός τίτλος
Automatic control and optimization algorithms with application to anaerobic digesters
Συγγραφέας
Σαβογλίδης, Γεώργιος του Οδυσσέας
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Χημικών Μηχανικών. Εργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
Εξεταστική επιτροπή
Κράβαρης Κωνσταντίνος
Λυμπεράτος Γεράσιμος
Παύλου Σταύρος
Κούσουλας Νικόλαος
Κορνάρος Μιχαήλ
Κούκος Ιωάννης
Παρασκευά Χριστάκης
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Χημικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Αυτόματος έλεγχος; Αναερόβια χώνευση; Μη γραμμικοί παρατηρητές; Σταθεροποίηση μη γραμμικών συστημάτων; Ενέργεια από βιομάζα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
305 σ., εικ., πιν., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)