Πολυκεντρική μελέτη επιτήρησης των νοσοκομειακών λοιμώξεων στις μονάδες εντατικής θεραπείας στην Ελλάδα: παραγωγή σταθμισμένων δεικτών και εκτίμηση αυτών, καθώς και των παραγόντων κινδύνου

Περίληψη

Στόχος: Η εκτίμηση της επίπτωσης των νοσοκομειακών λοιμώξεων στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας του ελληνικού χώρου καθώς και άλλων επιδημιολογικών δεικτών και η σύγκριση με τα διαθέσιμα στοιχεία από τη διεθνή βιβλιογραφία. Μέθοδος: Η πρώτη φάση της μελέτης πραγματοποιήθηκε στις Μονάδες Εντατικής θεραπείας οκτώ δημοσίων νοσοκομείων στην Ελλάδα όπου έγινε εκτίμηση της επίπτωσης όλων των ΝΛ που εκδηλώθηκαν στις MEΘ. Κατά τη δεύτερη φάση της μελέτης έγινε επιτήρηση της πνευμονίας που σχετίζεται με τη χρήση αναπνευστήρα (VAP), των παραγόντων κινδύνου και της έκβασης της νοσηλείας σε πέντε MEΘ. Για την επιτήρηση χρησιμοποιήθηκαν τα πρωτόκολλα και τα κριτήρια τεκμηρίωσης των λοιμώξεων του National Nosocomial Infection Surveillance των H.Π.A. H επιτήρηση διήρκησε κατά μέσο όρο έξι συνεχόμενους μήνες σε κάθε Μονάδα. Αποτελέσματα: Οι σταθμισμένοι ως προς την παρουσία παρεμβατικών συσκευών δείκτες επίπτωσης ήταν 12,1 πρωτοπαθείς βακτηριαιμίες/1000 ήμερες χρήσης κεντρικού φλεβικού καθετήρα, 12,5 επ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Objective: To implement standardized surveillance and estimate site-specific risk-adjusted incidence rates of intensive care unit - acquired infections. Design: The first part of the study was carried out in 8 ICUs in Greece with surveillance of all nosocomial infections in the study population. The second part of the study was carried out in five ICUs with surveillance of ventilator associated pneumonia (VAP) as well as risk factors microbiology and outcome. All the patients who were admitted in the ICUs participated in the study, with prospective surveillance until discharge, using the definitions and protocols of the USA National Nosocomial Infection Surveillance System. Surveillance was continued for at least six months in each ICU. Results: The device associated infection rates were 12.1 bacteremias/1000 central venous catheter days 12.5 VAP/1000 ventilator days and 3.5 urinary tract infections/ 1000 urinary catheter days. Device utilization ratios were 0.95 for central venous cat ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/27655
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/27655
ND
27655
Εναλλακτικός τίτλος
Multicenter surveillance study of nosocomial infections in intensive care units in Greece: estimation of device-associated infection rates as well as risk factors
Συγγραφέας
Δήμα, Σοφία (Πατρώνυμο: Αθανάσιος)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Εργαστήριο Κλινικής Βακτηριολογίας, Παρασιτολογίας, Ζωονόσων και Γεωγραφικής Ιατρικής
Εξεταστική επιτροπή
Σαμώνης Γεώργιος
Γαλανάκης Εμμανουήλ
Γιαννακοπούλου Χριστίνα
Κοφτερίδης Διαμαντής
Τσελέντης Ιωάννης
Γεωργόπουλος Δημήτριος
Γκίκας Αχιλλέας
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά
Επιτήρηση; Επίπτωση νοσοκομειακών λοιμώξεων; Λοιμώξεις στις μονάδες εντατικής θεραπείας; Σταθμισμένοι δείκτες επίπτωσης λοιμώξεων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
142 σ., πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)