Ο ρόλος της μνήμης, της μεταμνήμης και των εκτελεστικών λειτουργιών στην ποιότητα ζωής των ασθενών με πολλαπλή σκλήρυνση

Περίληψη

Στόχοι της έρευνας ήταν να μελετηθεί η αυτο-ενημερότητα της μνημονικής ικανότητας σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας ως προς τα συμπτώματα της νόσου και κατά δεύτερον να ελεγχθεί η εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής των ερωτηματολογίων ποιότητας ζωής σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας. Το δείγμα αποτελείται από 77 ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας και 74 άτομα ως ομάδα ελέγχου. Χορηγήθηκαν συστοιχία ερωτηματολογίων για την αξιολόγηση της ποιότητας ζωής, της μεταμνήμης, της εκτίμησης της συναισθηματικής κατάστασης και σε γνωστικά έργα. Η μεταμνήμη ως προς τις γνωστικές λειτουργίες συνδέθηκε με την ικανότητα στροφής της προσοχής, τη σημασιολογική μνήμη, την ακουστική-λεκτική εργαζόμενη μνήμη και τη νέα μάθηση. H σύνδεση της μεταμνήμης με τη νέα μάθηση είναι νέο εύρημα. Οι ασθενείς με ήπια κατάθλιψη υποεκτίμησαν την μεταμνήμη τους σε σύγκριση με την αντικειμενική γνωστική τους επίδοση σε περιοχές της ακουστικής-λεκτικής εργαζόμενης μνήμης και της προσοχής. Οι ασθενείς με σκλήρυνση ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aims of this study were first to examine the self-awareness of memory ability of patients with multiple sclerosis with the symptoms of multiple sclerosis and second to examine the construct validity of questionnaires of quality of life in multiple sclerosis patients. The sample consisted of 77 patients with multiple sclerosis and 74 healthy controls. In this study administered a battery of questionnaires for the assessment of quality of life, metamemory, emotional function and cognitive tasks. Memory difficulties in multiple sclerosis correlated with attentional switching, semantic memory, auditory-verbal working memory and new learning. Μoreover, MS patients with mild depression underestimated their everyday memory compared with their actual performance on auditory-verbal working memory and attention. Whereas MS patients without depression overestimated their everyday memory compared with actual performace and MS patients with moderate depression their everyday memory ratings mirr ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/27535
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/27535
ND
27535
Εναλλακτικός τίτλος
Τhe role of memory, metamemory and executive function in quality of life of patients with multiple sclerosis
Συγγραφέας
Δουρούμα, Αδαμαντία (Πατρώνυμο: Κομνηνός)
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ψυχολογίας. Τομέας Γνωστικής Ψυχολογίας και Νευροψυχολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Καργόπουλος Φίλιππος
Κιοσέογλου Γρηγόριος
Κωσταρίδου-Ευκλείδη Αναστασία
Μεταλλίδου Παναγιώτα
Γρούϊος Γεώργιος
Αλευριάδου Αναστασία
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΨυχολογία και Γνωσιακή Επιστήμη
Λέξεις-κλειδιά
Σκλήρυνση κατά πλάκας; Μεταμνήμη; Μακρόχρονη μνήμη; Μεταγιγνώσκειν; Ποιότητα ζωής; Κόπωση; Κατάθλιψη; Γνωστική εξασθένηση; Βασικά γάγγλια; Εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής; Νευροψυχολογία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
203 σ., πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)