Η κατάκτηση του ρυθμού ομιλίας και του συστήματος κλειστών συμφώνων από Έλληνες μαθητές της αγγλικής: μια παιδαγωγική και γλωσσολογική προσέγγιση

Περίληψη

Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη της παραγωγής του ρυθμού ομιλίας της ξένης γλώσσας καθώς επίσης και επιλεγμένων στοιχείων του συστήματος ηχηρότητας και δασύτητας των κλειστών συμφώνων από Έλληνες μαθητές της Αγγλικής, πριν και μετά από συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση για την προφορά, η οποία πραγματοποιήθηκε σε περιβάλλον ξένης γλώσσας. Για τους σκοπούς της έρευνας συμμετείχαν δύο ομάδες ομιλητών, η πειραματική ομάδα, η οποία διδάχθηκε την προφορά και η ομάδα ελέγχου, η οποία ακολούθησε το κανονικό πρόγραμμα των μαθημάτων, χωρίς ειδική διδακτική παρέμβαση για την προφορά. Η κάθε ομάδα περιλάμβανε μαθητές τριών διαφορετικών ηλικιών (10, 13 και 16 ετών), ώστε να διερευνηθεί ο ρόλος της ηλικίας των μαθητών σε σχέση με τη φωνολογική κατάκτηση της ξένης γλώσσας. Επίσης πραγματοποιήθηκε συλλογή δεδομένων από τα Ελληνικά και τα Αγγλικά ως πρώτες γλώσσες. Η διδακτική παρέμβαση περιλάμβανε 51 σύντομα μαθήματα ενσωματωμένα στο μάθημα της Αγγλικής γλώσσας στο δημόσιο σχολείο, με βάση ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of the present study is to investigate the production of L2 speech rhythm and selected features of the stop voicing system among Greek learners of English before and after pronunciation teaching intervention that occurs in a foreign formal language context of acquisition. For the purposes of the present study two groups of speakers were examined, an experimental group who received pronunciation teaching intervention and a control group, who followed the regular classes at school without special pronunciation teaching intervention. Each group comprised students of three different ages (10-, 13- and 16-years old) in order to investigate the potential role of learners’ age in relation to L2 phonological acquisition. Data on L1 Greek and English were also obtained. The pronunciation teaching included 51 pronunciation mini-lessons embedded in the regular English language course, following the methodology of Celce-Murcia, Brinton and Goodwin (1996), who proposed five stages of pronun ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/27532
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/27532
ND
27532
Εναλλακτικός τίτλος
The acquisition of speech rhythm and stop voicing by greek learners of english: a pedagogical and linguistic approach
Συγγραφέας
Τσιαρτσιώνη, Ελένη (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Τομέας Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Νικολαϊδου Αικατερίνη
Ματθαιουδάκη Μαρίνα
Νάκας Χρήστος
Μπαλταζάνη Μαρία
Μικρός Γεώργιος
Γαβριηλίδου Ζωή
Σουγάρη Αρετή
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Γλώσσα και Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά
Εφαρμοσμένη φωνητική; Κατάκτηση ξένης γλώσσας; Διδασκαλία προφοράς; Παράγοντας ηλικίας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
475 σ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)