Ενίσχυση οπών ανθρωποθυρίδων σε χαλύβδινα κελύφη πυλώνων ανεμογεννητριών: πειραματική και αριθμητική διερεύνηση

Περίληψη

Σκοπός αυτής της διδακτορικής διατριβής είναι η μελέτη της αποδοτικότητας διαφόρων τύπων ενίσχυσης οπής ανθρωποθυρίδων χαλύβδινων κυλινδρικών πυλώνων ανεμογεννητριών και ο προσδιορισμός απαιτούμενων διαστάσεων των προτεινόμενων μορφών ενίσχυσης ώστε να επιτυγχάνεται αποδεκτή αντοχή του πυλώνα. Η διερεύνηση του προβλήματος έγινε με πειραματικές και αριθμητικές μεθόδους. Τα πειράματα οδήγησαν σε χρήσιμα συμπεράσματα ως προς την επίδραση της οπής στην αντοχή του κελύφους και την επιρροή της χρησιμοποιούμενης ενίσχυσης. Τα πειραματικά αποτελέσματα χρησιμοποιήθηκαν επίσης για τη βαθμονόμηση τωναριθμητικών προσομοιωμάτων πεπερασμένων στοιχείων με το εμπορικό πρόγραμμα ABAQUS από την οποία προέκυψε εξαιρετική σύγκλιση μεταξύ πειραματικών και αριθμητικών αποτελεσμάτων σε ότι αφορά τους δρόμους ισορροπίας και μια πολύ καλή ποιοτική σύγκριση σε όρους παραμορφώσεων. Με μη γραμμικές αναλύσεις (GMNIA) βρέθηκε ότι απλές μορφές ενίσχυσης όπως το απλό πλαίσιο και ειδικότερα τα δυο διαμήκη ελάσματα με ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Objective of this Ph.D. thesis is the study of the efficiency of various stiffening types of the manhole cut-out in steel wind turbine tower shells and the determination of the necessary dimensions of the proposed stiffening types so as to achieve an acceptable strength for the tower. For this purpose, the investigation of the problem is performed first experimentally and then numerically. Τhe experiments led to useful conclusions concerning the effect of the manhole to the strength of the shell as well as the effect of the stiffener considered. Τhe experimental results were used to validate the efficiency of the numerical simulation with the ABAQUS finite element software. Αfter calibration of the numerical models, an excellent agreement between experimental and numerical results was achieved in terms of load-displacement curves and a good qualitative comparison in terms of deformations. With nonlinear numerical analyses (GMNIA) it was found that simple stiffening types such as a simp ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/27476
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/27476
ND
27476
Εναλλακτικός τίτλος
Stiffening of manhole opening of steel wind turbine tower shells: Experimental and numerical investigation
Συγγραφέας
Δημόπουλος, Χριστόφορος του Αθανάσιος
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Δομοστατικής. Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών
Εξεταστική επιτροπή
Γαντές Χάρης
Βάγιας Ιωάννης
Κουμούσης Βλάσσης
Ιωαννίδης Γεώργιος
Καραμάνος Σπύρος
Σαπουντζάκης Ευάγγελος
Παπαδόπουλος Βησσαρίωνας
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΠεριβαλλοντική Μηχανική
Λέξεις-κλειδιά
Πυλώνας ανεμογεννητριών; Χαλύβδινα κελύφη; Οπή; Ενίσχυση; Πειράματα; Αριθμητική ανάλυση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xii, 493 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)