Συμβολή στη μελέτη της φυλογεωγραφίας στην Ανατολική Μεσόγειο: η περίπτωση του εδαφόβιου φιδιού Typhlops vermicularis Merrem, 1820

Περίληψη

Στην παρούσα διατριβή εξετάζεται η φυλογεωγραφία του φιδιού Typhlops vermicularis το οποίο εξαπλώνεται στην ανατολική Μεσόγειο. Η περιοχή αυτή έχει μια πολύπλοκη γεωλογική και κλιματική ιστορία που έχει επηρεάσει τη φυλογένεση και τη βιογεωγραφία πολλών οργανισμών. Σκοπός της διατριβής ήταν να αποσαφηνιστούν οι φυλογενετικές σχέσεις μεταξύ των πληθυσμών του είδους με τη χρήση μοριακών δεικτών και να προσεγγιστούν βασικά ερωτήματα που αφορούν στις διεργασίες που καθόρισαν ή επηρέασαν την ιστορία των ζωικών οργανισμών της ανατολικής Μεσογείου. Ακολουθήθηκαν βασικές μέθοδοι φυλογενετικής ανάλυσης και κατασκευής δικτύων ενώ οι χρόνοι απόσχισης των φυλογενετικών κλάδων εκτιμήθηκαν με την προσέγγιση του αυστηρού μοριακού ρολογιού. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διατριβής το Τ. vermicularis περιλαμβάνει δέκα μιτοχονδριακούς κλάδους οι οποίοι αντιστοιχούν σε ισάριθμες Εξελικτικά Σημαντικές Μονάδες (ΕΣΜ). Τα επίπεδα γενετικής διαφοροποίησης υποδηλώνουν πιθανή ύπαρξη ενός ή περισσοτέρων φαινομέν ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The current study focuses on the phylogeography of the snake Typhlops vermicularis that is distributed in the eastern Mediterranean region. This area has a complex geological and climatic history that has affected the phylogeny and biogeography of several organisms. The scope of the current study was to assess the phylogenetic relationships among the populations of the studied species with the use of molecular markers and to answer questions regarding the processes that affected the history of animal taxa in the eastern Mediterranean. Basic methods of phylogenetic analysis and network analysis were followed while divergence times were estimated with a strict molecular-clock approach. According to the results of the present study Τ. vermicularis includes ten mitochondrial clades which represent ten Evolutionary Significant Units (ESUs). Genetic divergence levels imply one or more genetic bottleneck or founder effects. It seems that during the Late Neogene this species distribution follo ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/27461
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/27461
ND
27461
Εναλλακτικός τίτλος
Contribution to the study of phylogeography in the Eastern Mediterranean: the case of the fossorial snake Typhlops vermicularis Merrem, 1820
Συγγραφέας
Κορνήλιος, Παναγιώτης (Πατρώνυμο: Δημήτριος)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Βιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Χονδρόπουλος Βασίλειος
Φραγγεδάκη-Τσώλη Στέλλα
Γκιώκας Σίνος
Κίλιας Γεώργιος
Κλώσσα-Κίλια Έλενα
Πουλακάκης Νίκος
Παρμακέλης Αριστείδης
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Βιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Φυλογεωγραφία; Βιογεωγραφία; Φυλογένεση; Εξέλιξη; Ερπετά; Ανατολική Μεσόγειος
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
165 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)