Συμβάσεις εκμετάλλευσης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας: συγκριτική επισκόπηση (Γερμανία, Γαλλία, Ελλάδα)

Περίληψη

Σε μια εποχή που η πληροφορική και η ψηφιοποίηση έχουν διευρύνει σημαντικά το πεδίο εφαρμογής του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας θέτοντας σε αμφισβήτηση τη νομιμότητα του, το κρίσιμο ερώτημα που τίθεται είναι ποια είναι η θέση του δημιουργού στο σύστημα του δίκαιου πνευματικής ιδιοκτησίας. Η γενική θεωρία των συμβάσεων εκμετάλλευσης πνευματικών δικαιωμάτων είναι αναγκαία για να καθορισθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η θέση του δημιουργού στο σύστημα. Το συμβατικό δίκαιο του δημιουργού είναι, πράγματι, ένα σημαντικό εργαλείο ούτως ώστε να εγγυηθεί μια δίκαιη εξισορρόπηση των συμφερόντων των συμβαλλομένων μέρων, με παράλληλη εξασφάλιση μιας πιο αποτελεσματικής προστασίας του δημιουργού. Σε αυτό το πλαίσιο, ο στόχος της παρούσας διατριβής είναι να εξετάσει τους γενικούς κανόνες που διέπουν τις συμβάσεις για την εκμετάλλευση των πνευματικών δικαιωμάτων στην Ελλάδα, τη Γαλλία και τη Γερμανία. Η συγκριτική αυτή μελέτη θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στα σημεία σύγκλισης των τριών νομοθεσιών έτσι ώστε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

A l'heure ou l'informatique et la numérisation ont considérablement étendu le périmètre du droit d'auteur en remettant en cause sa légitimité, la question cruciale qui se pose est de savoir quelle est la position de l'auteur dans le système du droit d'auteur dans son ensemble. Le droit contractuel d'auteur est appelé a determiner d'une maniere plus precise cette place de l'auteur dans le système. Le droit d'auteur contractuel est, en effet, un instrument important susceptible de garantir un juste équilibre des intérêts opposes, tout en assurant une protection efficace de l'auteur, partie considérée comme la plus faible du contrat. Dans ce contexte, l'objectif de cette these est d'examiner les règles générales allemandes, françaises et helléniques qui régissent les contrats d'exploitation des droits d'auteur. Cette etude de droit compare permettra de mettre en evidence notamment les convergences des trois legislations étudiées afin de faciliter une harmonisation européenne dans l'avenir ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/27420
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/27420
ND
27420
Εναλλακτικός τίτλος
Les contracts d' exploitation de droit d' auteur en droit compare (Allemagne, France, Grece)
Συγγραφέας
Μαρκέλλου, Μαρίνα (Πατρώνυμο: Παύλος)
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Νομικής
Εξεταστική επιτροπή
Καλλινίκου Διονυσία
Vivant Michel
Καρακώστας Ιωάννης
Bruguire Jean-Michel
Dietz Adolf
Sirinelli Pierre
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Νομική Επιστήμη
Λέξεις-κλειδιά
Πνευματική ιδιοκτησία; Συμβάσεις; Άδειες εκμετάλλευσης; Τύπος; Μερισμός εξουσιών; Μελλοντικά έργα; Τρόποι εκμετάλλευσης; Αμοιβές; Συγκριτικό δίκαιο
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Γαλλικά
Άλλα στοιχεία
xiii, 409 σ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)