Βιολογία διατήρησης σπάνιων φυτών της Κύπρου

Περίληψη

Σκοπός της Διδακτορικής Διατριβής ήταν η ενίσχυση της γνώσης γύρω από τη βιολογία τεσσάρων από τα πιο σπάνια και απειλούμενα φυτικά taxa της Κυπριακής χλωρίδας (Arabis kennedyae, Chionodoxa lochiae, Pinguicula crystallina subsp. crystallina και Scilla morrisii). Ο σκοπός επιτεύχθηκε με τη συστηματική επιστημονική παρακολούθηση των φυτών στο πεδίο επί τρία συνεχή έτη και τη διερεύνηση επιμέρους ερευνητικών προβλημάτων τα οποία είχαν τεθεί από προηγούμενες μελέτες ή προέκυψαν κατά τη διάρκεια αυτής της προσπάθειας. Στόχος της Διδακτορικής Διατριβής ήταν η συμβολή στη διατήρηση των προαναφερθέντων ειδών και η εισήγηση ορθών μέτρων προστασίας και διαχείρισής τους, βασισμένων σε επιστημονικά δεδομένα. Η προσέγγιση αυτή εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην Κύπρο και φιλοδοξεί να αποτελέσει πρότυπο μελέτης και για τα υπόλοιπα απειλούμενα φυτά της Κύπρου. Η α ξία κ αι κ ατά σ υνέπεια η α ναγκαιότητα τ ης μ ελέτης τ ων φ υτών – στόχων αυτής της Διατριβής καταδεικνύεται από το γεγονός ότι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The main objective of the PhD Thesis was to increase knowledge about the biology of four of the most rare and endangered plant species of the Cyprus flora, (Arabis kennedyae, Chionodoxa lochiae, Pinguicula crystallinα subsp. crystallinα and Scilla morrisii). This was accomplished through the systematic scientific monitoring of the plants in the field for three consecutive years and through the investigation for individual research problems that have set from previous studies or obtained during this study. The aim of the PhD Thesis was the contribution to the conservation of these particular species and the suggestion of sound conservation and management measures, based on scientific data. This approach was for the first time applied in Cyprus and aspires to become the standardized research method for the study of other threatened plants in Cyprus. The value and therefore the need for the study of the targeted plants of this Thesis is illustrated by the fact that these plants ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/27352
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/27352
ND
27352
Εναλλακτικός τίτλος
Conservation biology of rare plants of Cyprus
Συγγραφέας
Ανδρέου, Μάριος (Πατρώνυμο: Παναγιώτης)
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Βιολογίας. Τομέας Βοτανικής
Εξεταστική επιτροπή
Γεωργίου Κυριάκος
Θάνος Κωνσταντίνος
Δημόπουλος Παναγιώτης
Μπούρτζης Κωνσταντίνος
Αριανούτσου Μαργαρίτα
Χριστοδουλάκης Νικόλαος
Καδής Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Βιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Βιολογία διατήρησης; Απειλούμενα είδη; Παρακολούθηση; Γενετική ανάλυση; Ενδημικά είδη; Ανάλυση βιωσιμότητας πληθυσμού; Αναπαραγωγική βιολογία; Κύπρος
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)