Αυτόματα και σειριακές μηχανές στη μουσική

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή αποτελεί συνεισφορά στην αναγνωρισιμότητα (υπολογισιμότητα) μουσικών γλωσσών και μουσικών συναρτήσεων μέσω αυτομάτων και σειριακών μηχανών. Αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο βασικές έννοιες της μουσικής εισάγονται με αξιωματικό τρόπο και αποδεικνύεται ότι το διατονικό μονοειδές ΜD στον πραγματικό διακριτό μουσικό κόσμο συνδέεται με το αντίστοιχο μονοειδές Μd στον mod12 μουσικό κόσμο με τον ισομορφισμό Μd ≈ MD /~B , όπου ~Β είναι η ισοδυναμία η επαγόμενη από τον μορφισμό Babbitt. Στο δεύτερο κεφάλαιο κατασκευάζουμε το ελάχιστο αυτόματο που αναγνωρίζει όλες τις μονόφωνες μελωδίες που αναλύονται στο μέτρο ¾ . Διατυπώνεται ένας αλγόριθμος με την βοήθεια του οποίου μπορούμε να κατασκευάσουμε το ελάχιστο αυτόματο που αναγνωρίζει όλες τις μονόφωνες μελωδίες που αναλύονται σε ένα οποιοδήποτε μέτρο α/β όταν η ελάχιστη αξία είναι 1/2κ . Κλασικά περιγράμματα δηλ. ανοδικές και καθοδικές κινήσεις διαφόρων μουσικών παραμέτρων εξετάζονται στο τρίτο κεφάλαιο. Κατα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present thesis is a contribution to the computability of musical languages and musical functions by means of automata and sequential machines. It is composed of four chapters. In the first chapter basic notions of music are introduced in a formal way and we show that the diatonic monoid MD in the discrete real musical world is related with the corresponding monoid Md of the mod12 musical world with the isomorphism Md MD/~B , where ~B is the congruence induced by the Babbitt morphism. In the next chapter we construct the minimal automaton recognizing the language of all monophonic sequences which can be analyzed in the meter ¾. Moreover, an algorithm is provided, which permits the construction of the minimal automaton computing all monophonic melodies admitting a decomposition into an arbitrary meter α/β , given that 1/2k is the considered minimum duration. Classical contours i.e. up and down moves of various musical parameters are examined in the third chapter. We const ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/27052
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/27052
ND
27052
Εναλλακτικός τίτλος
Automata and sequential machines in music
Συγγραφέας
Μποζαπαλίδου, Μαριάνθη (Πατρώνυμο: Συμεών)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Γενικό. Τομέας Υπολογιστικών Μεθόδων και Προγραμματισμού Η/Υ
Εξεταστική επιτροπή
Τσούρος Κωνσταντίνος
Παπαδόπουλος Βασίλειος
Σπυρίδης Χαράλαμπος
Ρουμελιώτης Μάνος
Χατζηλεοντιάδης Λεόντιος
Κεχαγιάς Αθανάσιος
Καμπουρόπουλος Αιμίλιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Τέχνες (Τέχνες, Ιστορία της Τέχνης, Ερμηνευτικές Τέχνες, Μουσική)
Λέξεις-κλειδιά
Αυτόματα; Σειριακές μηχανές; Μουσική; Τυπική μουσική; Αυτόματα μουσικού περιγράμματος
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
126 σ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)