Ο πρώιμος κύκλος των παθών: λόγος, ράζα και συναίσθημα

Περίληψη

Ο πρώιμος κύκλος των παθών εξετάζεται μέσα από την ανάλυση κειμένων καθώς καιαπό τα σωζόμενα παραδείγματα του 4ο αιώνα έως την περίοδο της εικονομαχίας για νααπαντηθούν τα ακόλουθα: Πότε έγιναν οι προσθήκες των επί μέρους σκηνών και γιατί;Πώς εξελίσσεται η έκφραση του συναισθήματος και πώς επηρεάστηκε από τον γραπτόλόγο; Η ανάλυση των κειμένων αρχίζει με τις πρώτες γραπτές αναφορές του Πάθους απότις επιστολές του Παύλου και τα Ευαγγέλια ως τα γνωστικά και ορθόδοξα κείμενα του2ου αιώνα μ.Χ. Εξετάζεται η μετακίνηση από τη χρήση συμβόλων-τύπων σε μίαπερισσότερο ιστορική-ρεαλιστική προσέγγιση με σκοπό την εξήγηση της φύσης τουμυστηρίου της Θείας Αποκάλυψης. Γίνεται πραγμάτευση του κεντρικού θεολογικούζητήματος για τη διαμόρφωση του κύκλου του Πάθους, δηλαδή του πώς η ανθρώπινηφύση του Χριστού υπέφερε ενώ παρέμεινε απαθής η Θεία φύση Του. Τέλος, εξετάζεται ηδιαμόρφωση της τελετουργίας της Μεγάλης Εβδομάδας για να διευκρινιστεί εάν ηεμφάνιση του κύκλου του Πάθους οφείλεται σε αυτή την εξέλιξ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The early Christian Passion cycle is examined through textual analysis as well as throughthe surviving examples from the 4th c. to the iconoclastic period in order to answer thefollowing: When were the various scenes added to the cycle and why? How did theexpression of emotion develop and how was it influenced by the written word? Theanalysis of texts begins with the earliest written accounts on the Passion from the epistlesof Paul and the Gospels to the Gnostic and Orthodox writings of the 2nd c. The shift fromthe use of symbols and types to realism to explain the nature of the mystery of divinerevelation is examined. The central theological issue in the development of the cycle isalso discussed, that is, the question of suffering and how Christ’s human nature sufferedwhile His divine nature remained impassible. Finally, the evolution of the formation ofHoly Week ritual is traced in order to shed light on the question of whether theemergence of the Passion cycle is linked to this deve ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/27040
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/27040
ND
27040
Εναλλακτικός τίτλος
The early christian passion cycle: word, raza and emotion
Συγγραφέας
Αντωνάκου, Αγγελική (Πατρώνυμο: Αναστάσιος)
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Παναγιωτίδη Μαρία
Καλοπίση-Βέρτη Σοφία
Γκιολές Νικόλαος
Κωνσταντινίδη Χαρίκλεια
Κωνσταντουδάκη-Κιτρομηλίδου Μαρία
Κεπερτζή Βικτωρία
Παναγιώτου Αντώνιος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Ιστορία και Αρχαιολογία
Φιλοσοφία, Ηθική και Θρησκεία
Λέξεις-κλειδιά
Πρώιμος κύκλος των παθών; Πρώιμη εικονογραφία του πάθους; Διαμόρφωση του κύκλου του πάθους κατά την παλαιοχριστιανική περίοδο; Πάθος του Χριστού στην πρώιμη λογοτεχνία; Συγκίνηση θεατών; Έκφραση συγκίνησης και συναισθημάτων; Πάθος του Χριστού στην τελετουργία; Απάθεια και ο θάνατος του Χριστού
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
xiii, 333 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)