Το μυστήριο του Χριστού: σπουδή στο υπόμνημα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου

Περίληψη

Σὲ πρώτη ἀνάγνωση ἡ ἐργασία φαίνεται νὰ εἶναι μία περιληπτικὴ σύνθεση τῶν χριστολογικῶν ἀναλύσεων βάσει τοῦ ἑρμηνευτικοῦ λόγου τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου στὶς παύλειες ἐπιστολές. Πέρα ὅμως ἀπὸ τὴν ἁπλὴ ἔκθεση τῶν θεολογικῶν ἀπόψεων ἡ μελέτη ἐπιδιώκει νὰ εἶναι ἕνας προβληματισμὸς σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ στὴν ἐν Χριστῷ ζωὴ τῆς σημερινῆς κοινωνίας. Τὴν ἀφετηρία τοῦ θέματος τὴν ἀνακάλυψα σὲ μιὰ συνοπτικὴ ὁμολογία τοῦ Ἀποστόλου Παύλου στὴν πρὸς Κολοσσαεῖς ἐπιστολή του. Τὸ «μυστήριον τὸ ἀποκεκρυμμένον ἀπὸ τῶν αἰώνων καὶ ἀπὸ τῶν γενεῶν» (Κολ. 1, 26-27. Πρβλ. Ἐφ. 1, 9. Ἐφ. 3, 9. Ῥωμ. 16, 25), εἶναι τὸ μυστήριο τοῦ Χριστοῦ μὲ ὁλάκερη τὴ σημασία Αὐτοῦ γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ κόσμου, εἶναι ὁ Ἴδιος ὁ Χριστός. Ἡ ἐργασία ἀπαρτίζεται ἀπὸ Εἰσαγωγὴ καὶ τρία μέρη. Τὸ Πρῶτο μέρος, τῆς ἐργασίας φέρνει τόν τίτλο: «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος καὶ ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος, μορφὲς τῆς Ἐκκλησίας, μιμητὲς τοῦ Χριστοῦ», και ἀπαρτίζεται από δυὸ κεφάλαια: Α’). «Τὸ μυστήριο τῆς παρουσίας τοῦ Χριστοῦ στὴ ζωὴ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου» και Β’). «Ὁ Ἅγιος Ἰ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

A first reading of the present paper makes it seem like a concise composition of Christological analyses based upon the interpretative speech of Holy Chrysostom in Paul’s letters. Besides giving a mere account of theological notions, though, the present study attempts to constitute a speculation of anything that concerns the «in-Christ-life» of modern society. I have discovered the starting point to my paper in a short confession of Apostle Paul in his letter to Colossians. “The mystery which hath been hidden from ages and from generations” (Col. 1, 26-27. cf. Eph. 1, 9. Eph. 3, 9. Rom. 16, 25), is the mystery of Christ with the whole importance of His in the salvation of the world, is Christ Himself. The paper includes an Introduction and three parts. The First part of the paper bears the title: «Apostle Paul and Holy Chrysostom, figures of the Church, imitators of Christ”, and invloves two chapters: Α’). «The mystery of the presence of Christ in Apostle Paul’s life and Β’). «Saint Jo ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/26983
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/26983
ND
26983
Εναλλακτικός τίτλος
The Mystery of Christ: a scholarship to the memorandum of Saint John Chrysostom in the letters of Apostle Paul
Taina lui Hristos: studiv in comentariul sfantului Ioan gura de aur la epistolele sfantului apostol Payel
Συγγραφέας
Eni, Iulian (Father's name: C.)
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θεολογική. Τμήμα Θεολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Σταμούλης Χρυσόστομος
Τσελεγγίδης Δημήτριος
Κουρεμπελές Ιωάννης
Μαρτζέλος Γεώργιος
Κεσελόπουλος Φώτιος
Σκιαδαρέσης Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Φιλοσοφία, Ηθική και Θρησκεία
Λέξεις-κλειδιά
Χριστός, Ιησούς; Απόστολος Παύλος; Ιωάννης Χρυσόστομος; Μυστήριο
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
350 σ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)