Σύμβαση επενδυτικού δανείου και εμπράγματη εξασφάλιση δανειστή

Περίληψη

Ο χρηματοδότης, ο οποίος ενδιαφέρεται να πιστοδοτήσει τα αναγκαία πάγια και κυκλοφορούντα κεφάλαια για τη θέση μιας επιχείρησης σε λειτουργία, εκτιμά την αγοραία αξία την οποία θα έχουν τα κεφάλαια αυτά όταν επέλθει ο πιστωτικός κίνδυνος και επισπευσθεί η αναγκαστική πώλησή τους για την ικανοποίηση της ασφαλιζόμενης απαίτησης. Η εκτίμηση της αγοραίας αξίας είναι ιδιαίτερα δυσχερής όταν ο δανειοδότης πρόκειται να χρηματοδοτήσει την απόκτηση αντικειμένων τα οποία έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να εξυπηρετούν αποκλειστικά τον ειδικό σκοπό της επιχείρησης του δανειολήπτη. Υπό τις περιστάσεις αυτές, συντρέχει ο κίνδυνος αδυναμίας μεμονωμένης εκποίησης των στοιχείων που έχουν δανειοδοτηθεί και παραγωγή ικανοποιητικού προϊόντος αναγκαστικής εκτέλεσης. Για να ελαχιστοποιηθεί ο εκτιμώμενος πιστωτικός κίνδυνος, ο ενδιαφερόμενος δανειοδότης είναι εύλογο να αναζητεί εκείνα τα νομικά μέσα τα οποία κρίνονται ως τα πλέον αποδοτικά για την εξασφάλιση της παρεχόμενης πίστωσης. Για το λόγο αυτό, επιδιώκει τ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The lender, who is to fund the requisite fixed and circulating assets for the commencement of business operation, estimates the market value, applying to the assets financed, when the credit risk is realized and, as a consequence, their foreclosure is under development for loan repayment. Market value assessment is particularly difficult in the case where the lender is going to finance the acquisition of assets designed to serve especially the purpose and business of the borrower’s enterprise. Under these circumstances, there is the major risk of foreclosure ineffectiveness given the fact that a potential separate foreclosure sale of the assets financed would be unable to produce adequate proceeds to satisfy the loan debt. To minimize the aforementioned credit risk, the lender is reasonable to seek those legal means which are held to be most efficient for credit security purposes. Therefore, a normally pursues to obtain security interests, not only in the assets financed, but also in t ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/26933
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/26933
ND
26933
Εναλλακτικός τίτλος
Lender's security interests in project finance
Συγγραφέας
Βέλλας, Πέτρος του Ιωσήφ
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Νομική. Τμήμα Νομικής. Τομέας Δίκαιου των Επιχειρήσεων και Εργασιακού Δικαίου
Εξεταστική επιτροπή
Μαρίνος Μιχαήλ
Σταματόπουλος Στυλιανός
Τριανταφυλλάκης Γεώργιος
Παναγόπουλος Κωνσταντίνος
Μαστροκώστας Χρήστος
Αυγητίδης Δημήτριος
Καραγκουνίδης Απόστολος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Νομική Επιστήμη
Λέξεις-κλειδιά
Επενδυτικό δάνειο; Εμπράγματες ασφάλειες; Ενέχυρο; Υποθήκη; Εκτέλεση ασφαλειών; Επιχειρήσεις; Διαδικασία αφερεγγυότητας; Ευθύνη δανειοδότη
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
497 σ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)