Η βυζαντινή ψαλτική παράδοση στη Ρουμανία: χειρόγραφα και ρουμάνοι μελοποιοί

Περίληψη

Θέλουμε να παρουσιάσουμε εν ολίγοις διάφορα στοιχεία, συμπεράσματα τα οποία προέκυψαν από την έρευνά μας (με πολλά και ενδιαφέροντα στοιχεία και λεπτομέρειές τα οποία μέχρι τώρα ήταν άγνωστα) και τα οποία αφορούν άμεσα ή έμμεσα στην παράδοση της ψαλτικής ρουμανικής μουσικής και στις σχέσεις της με την βυζαντινή, από της πρώτης εμφανίσεώς της στις ρουμανικές μουσικές πηγές, κατά τα τέλη του ΙΓ' αι. έως και σήμερα. Παρουσιάσουμε την συνεισφορά των κέντρων ψαλτικής μουσικής παραγωγής και παιδείας της ψαλτικής μουσικής στο έδαφος της Ρουμανίας - τα Ψαλτικά μουσικά σχολεία που λειτούργησαν δίπλα στις μονές, στις εκκλησίες, στα Πριγκιπικά σχολεία, κλπ., και περ. 30 μεγάλοι Ρουμάνοι ψάλτες-συνθέτες και 15 μαθητές τους. Αναφέρουμε αναλυτικά: 1. τους Ρουμάνους συνθέτες-μελουργούς που έγραψαν στην ελληνική γλώσσα, όπως τον μοναχό Filothei από την μονή Κόζια (μέσα/τέλος ΙΔ' αι.-αρχές ΙΕ' αι.), τον μοναχό Πρωτοψάλτη Eustatie από την μονή Πούτνα (μέσα/τέλος ΙΕ' αι.-αρχές ΙΣ/Τ' αι.), τον μοναχό Dome ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

We aim to briefly present the various elements, aspects and conclusions that emerged from our research (including a large number of interesting facets and details that have so far been unknown), which are directly relevant of, or indirectly in the tradition of psaltical Romanian music and its relations with Byzantine art, from its first occurrence in the Romanian musical sources, at the end of the 1st century AD, up to this day. We present the contribution of psaltical music production centers and education of psaltical music on the territory of today’s Romania - the Psaltical Music Schools that functioned in conjunction with the monasteries, the churches, in the Princely schools, etc., and about 30 great Romanian psaltical composers and 15 of their students. Here are some details that are worth mentioning:1. The Romanian composers-melourgous who wrote in the Greek language, such as the monk Filothei from the monastery of Cozia (Middle / end of the 14th - early 15th centuries), the mon ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/26823
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/26823
ND
26823
Εναλλακτικός τίτλος
The byzantine psaltical tradition in Romania: manuscripts and Romanian composers
La tradition de la musique Byzantine psaltique en Roumanie: des manuscrites et les compositeuers roumaines
Συγγραφέας
Σπινέι, Μαρσέλ-Ιονέλ
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Εξεταστική επιτροπή
Στάθης Γρηγόριος
Χαλδαιάκης Αχιλλέας
Ζώτος Ίων-Παύλος-Ευστάθιος
Λιάβας Λάμπρος
Παπαθανασίου Ιωάννης
Μαλαγιώργος Δημήτριος
Κρητικού Φλώρα
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΦιλοσοφία, Ηθική και Θρησκεία
Λέξεις-κλειδιά
Βυζαντινή μουσική; Ρουμανία; Μελουργοί; λογοφάτου; Τεχνίτες; ΡΗΤΟΡΑΣ
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
502 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)