Ανάπτυξη και μελέτη μονοστρωματικών και πολυστρωματικών νανοδομικών επικαλύψεων

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία αναπτύχθηκαν (με την τεχνική dc unbalanced magnetron sputtering) και μελετήθηκαν λεπτά υμένια TiNx, TiB2 και πολυστρωματικά υμένια Ti/TiB2 και TiN/CrN. Η μελέτη των μορφολογικών χαρακτηριστικών και δομικών ιδιοτήτων των υμενίων έγινε με τεχνικές ακτίνων–Χ. Οι ηλεκτρονικές ιδιότητες των υμενίων μελετήθηκαν με την τεχνική της Φασματοσκοπικής Ελλειψομετρίας (ΦΕ). Οι ατομικοί μηχανισμοί στους οποίους οφείλεται η σταθερότητα του TiNx επίσης υπολογίσθηκαν με υπολογισμούς από πρώτες αρχές. Τα κύρια αποτελέσματα της διατριβής μπορούν να συνοψιστούν ως ακολούθως: Αρχικά, για την περίπτωση των υμενίων TiNx, με τη χρήση της in-situ και real-time ΦΕ, έγινε συσχέτιση των ηλεκτρονικών ιδιοτήτων και της χρωματικής τους απόκρισης. Η ανάπτυξη των υμενίων έγινε για διάφορες τιμές της τάσης πόλωσης του υποστρώματος (Vb) και για διάφορες τιμές της μερικής πίεσης του Ν2 (ΡΝ2). Ο απευθείας προσδιορισμός της φαινόμενης ενέργειας πλάσματος (ωps), χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό της ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

During this research thesis, thin films of TiNx, TiB2 and multilayer composites of Ti/TiB2 and TiN/CrN were fabricated employing the dc magnetron sputtering technique in an unbalanced configuration. The morphological characteristics and the structural properties of the films were studied with X-Rays techniques, while their electronic properties were examined through the use of Spectroscopic Ellipsometry (SE). In-situ and real-time SE, has been used as a tool for the investigation of the co-relation and the underline physics between visual appearance and optical and electronic properties of TiNx nanocrystalline coatings. As the N2 content in the gas discharge guides the nitrogen composition in the film, appoints it the key parameter in color control for TiNx sputtered films. The observed color variations can be resolved in terms of the Drude-Lorentz model; this describes the optical response of the conduction and valence electrons. The screened plasma energy (ωps) was used for the in-s ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/26783
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/26783
ND
26783
Εναλλακτικός τίτλος
Growth and study of single and multilayer nanostructured coatings
Συγγραφέας
Καλφαγιάννης, Νικόλαος του Παναγιώτης
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Φυσικής
Εξεταστική επιτροπή
Λογοθετίδης Στέργιος
Στεργιούδης Γεώργιος
Φράγκης Νικόλαος
Καρακώστας Θεόδωρος
Αϋφαντής Ηλίας
Χαριτίδης Κωνσταντίνος
Πατσαλάς Παναγιώτης
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Φυσική
Λέξεις-κλειδιά
Νανοδομικές επικαλύψεις; Νιτρίδιο μετάλλων μεταπτώσεως
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xiii, 168 σ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)