Ανάπτυξη μεθοδολογιών βασισμένων σε μεγέθη μη - γραμμικής δυναμικής για την ανάλυση δεδομένων επιληψίας

Περίληψη

Στην παρούσα διατριβή αναπτύσσονται μεθοδολογίες βασισμένες σε μεγέθη μη-γραμμικής δυναμικής για την ανάλυση ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος (ΗΕΓ) επιληπτικών ασθενών. Μελετώνται μακράς-διάρκειας καταγραφές ΗΕΓ τόσο επιφανείας όσο και ενδοκράνιες, οι οποίες έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο προεγχειρητικού ελέγχου για χειρουργική της επιληψίας. Στο πρώτο μέρος της διατριβής αναπτύσσεται μεθοδολογία για αυτόματη ανίχνευση επιληπτικών κρίσεων από ΗΕΓ επιφανείας με βάση τη μέθοδο εκτίμησης μορφοκλασματικής διάστασης (ΜΚΔ) k-κοντινότερου γείτονα, η οποία στο πλαίσιο της διατριβής επιλέγεται να εξεταστεί για το σκοπό αυτό και αξιολογείται σε σύγκριση με δύο άλλες μεθόδους εκτίμησης ΜΚΔ (μέθοδο του Katz και μέθοδο του Higuchi). Το ΗΕΓ επιφανείας προέρχεται από 8 ασθενείς με επιληψία έσω κροταφικού λοβού, είναι συνολικής διάρκειας 553.14 ωρών και περιλαμβάνει 55 κρίσεις. Οι τρεις μέθοδοι εφαρμόζονται στο πεδίο του χρόνου (δε χρειάζεται για τον υπολογισμό τους ανακατασκευή του χώρου φάσης) ενώ προτείνεται ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the current thesis, methodologies based on tools derived from the theory of non-linear dynamics and chaos are developed for analyzing the electroencephalogram (EEG) of epileptic patients. Both scalp and intracranial long-term EEG recordings are used, which are acquired during presurgical evaluation for epilepsy surgery. In the first part of the thesis, a methodology for the automatic detection of epileptic seizures is developed, using scalp EEG. The methodology is based on the method of k-nearest neighbor (k-NN) for fractal dimension (FD) estimation, which is proposed in this study for this purpose and is compared to two other methods of FD estimation (methods of Katz and of Higuchi). The scalp EEG data is acquired from 8 patients with mesial temporal lobe epilepsy, has a total length of 553.14 hours and contains 55 seizures. All three methods are time domain methods (reconstruction of the phase space of the system is not required). Their accuracy of estimation and robustness in the ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/26301
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/26301
ND
26301
Εναλλακτικός τίτλος
Development of methodologies based on non - linear measures for the analysis of data from epileptic patients
Συγγραφέας
Πολυχρονάκη, Γεωργία-Σταυρούλα του Εμμανουήλ
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Τομέας Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών
Εξεταστική επιτροπή
Νικήτα Κωνταντίνα
Ουζουνόγλου Νικόλαος
Κουτσούρης Διονύσιος-Δημήτριος
Φωτιάδης Δημήτριος
Ματσόπουλος Γεώργιος
Σιέττος Κωνσταντίνος
Γκατζώνης Στέργιος-Στυλιανός
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
Βασική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Μη-γραμμική δυναμική ανάλυση; Μορφοκλασματική διάσταση; Συγχρονισμός; Πολυμεταβλητή ανάλυση; Ανάλυση με υποκατάστατα; Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα; Επιληψία; Επιληπτική κρίση; Ανίχνευση κρίσεων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)