Τροποποίηση του σακχαρομύκητα για την παραγωγή φυτικών τερπενίων και τον χαρακτηρισμό των βιοσυνθετικών του ενζύμων απο είδη Salvia: Φυτά Arabidopsis που υπερεκφράζουν επιλεγμένα αντιοξειδωτικά γονίδια παρουσιάζουν αντοχή στην οξειδωτική καταπόνηση και την βακτηριακή μόλυνση

Περίληψη

Μια σημαντική κατηγορία φυσικών προϊόντων, τα τερπενοϊδή και ισοπρενοϊδή συνισφέρουν περισσότερες απο 50,000 ουσίες στην χημική ποικιλότητα των φυτών. Πολλά τερπένια έχουν προσελκύσει εμπορικό ενδιαφέρον για τις βιομηχανικές και ιατρικές τους χρήσεις. Ένα σημαντικό εμπόδιο στην επέκταση της χρήσης τους, είναι οι περιορισμένες ποσότητες που παράγουν τα φυτά. Ο Saccharomyces cerevisiae είναι οργανισμός που επιτρέπει την μεταβολική μηχανική με στόχο την παραγωγή φυτικών τερπενών. Οι συνθάσες τερπενίων είναι τα ένζυμα που συνθέτουν τερπένια αξιοποιώντας το διφωσφοπικό γερανύλιο (GPP), το διφωσφορικό φαρνεσύλιο (FPP) ή το διφωσφορικό γερανυλ-γερανύλιο (GGPP) ως υποστρώματα. Στη ζύμη συνθέτονται από το μονοπάτι βιοσύνθεσης στερολών. Ένα στέλεχος ζύμης που βρέθηκε να παράγει υψηλές στερόλες χρησιμοποιήθηκε για περαιτέρω τροποποιήσεις. Ένα μετάλλαγμα του γονιδίου HMG2 (K6R), με αυξημένη σταθερότητα, ενσωματώθηκε στο ΗΟ τόπο του γονιδιώματος κάτω από τον έλεγχο του επαγώμενου εκκινητή γαλακτόζη ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Plants produce an enormous variety of low molecular weight compounds called secondary metabolites, through various biosynthetic pathways. Terpenoids and isoprenoids contribute more than 50,000 compounds to this chemical diversity which include numerous commercial flavors, fragrances and medicines. Artemisinin and taxol are such terpene-based drug compounds. In general, most useful terpenoids are produced in small quantities in plants, which has slowed considerably their commercial utilization. Research has recently targeted the development of microbial fermentative processes as an alternative approach. Saccharomyces cerevisiae is an amenable organism for metabolic engineering and the diversion of the metabolic machinery towards the overproduction of terpenoids compounds. Terpene synthases, the enzymes synthesizing terpenes utilize geranyl pyrophosphate (GPP), farnesyl pyrophosphate (FPP) or geranyl-geranyl pyrophosphate (GGPP) as substrates. In yeast they are synthesized by the sterol ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/25261
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/25261
ND
25261
Εναλλακτικός τίτλος
Engineering yeast for the production of plant terpenoids and characterization of their biosynthetic enzymes from Salvia sp.: arabidopsis plants overexpressing select antioxidant genes exhibit resistance to oxidative stress and bacterial infection
Συγγραφέας
Ignea, Codruta (Father's name: Virgil-Nicolae)
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Βιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Πανόπουλος Νικόλαος
Μακρής Αντώνιος
Κανέλης Άγγελος
Καλαντίδης Κρίτων
Πουμπελάκη Καλιόπη
Τοκατλίδης Κωνσταντίνος
Αλεξανδράκη Δέσποινα
Λέξεις-κλειδιά
Φυτικό τερπενίον; Συνθάσες τερπενίων; Συνθάση μονοτερπενίων; Σεσκιτερπενικές συνθάσες; Μεταβολική μηχανική; Σινεόλη; Ακρολεΐνη; Φυτά Arabidopsis
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
xxv, 327 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)