Μελέτη του μηχανισμού θραύσης μηχανοκίνητων μικροεργαλείων ενδοδοντίας νικελίου-τιτανίου σε ευθείς και κεκαμμένους ριζικούς σωλήνες

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας Διδακτορικής Διατριβής ήταν η μελέτη του ρόλου της κάμψης του ριζικού σωλήνα στον μηχανισμό θραύσης των μηχανοκίνητων μικρο¬εργαλείων Ενδοδοντίας Ni-Ti του συστήματος ProFile (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Switzerland) σε συνθήκες κλινικής προσομοίωσης και επαναλαμβανό¬μενης χρήσης. Χρησιμοποιήθηκαν 300 εγγύς ριζικοί σωλήνες πρόσφατα εξαγμέ¬νων ανθρώπινων γομφίων της κάτω γνάθου. Οι ριζικοί σωλήνες χωρίστηκαν ανά¬λογα με την γωνία και την ακτίνα της κάμψης κατά Pruett και συν. (1997) σε τρεις ομάδες: ευθείς (ομάδα Α : 0+10° γωνία και 0mm ακτίνα), μέτριας κάμψης (ομάδα B: 30±10° γωνία και 2±1mm ακτίνα) και έντονης κάμψης (ομάδα Γ: γωνία 60±10° και ακτίνα 2±1mm). Όλες οι προπαρασκευές πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο Ενδοδοντολογίας της Οδοντιατρικής Σχολής του ΑΠΘ, από την ίδια οδοντίατρο και οι ριζικοί σωλήνες προπαρασκευάστηκαν σύμφωνα με το πρωτόκολλο του κα¬τασκευαστή μέχρι μικροεργαλείο κωνικότητας .06 μέγεθος # 25 στο μήκος εργα¬σίας. Πριν από την πρώτη χρή ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this Doctoral Thesis was to investigate the effect of root canal curvature on the failure mechanism of rotary Ni-Ti endodontic instruments of the ProFile system (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Switzerland) under standardized simulated clinical conditions for a known number of consecutive uses. Three hundred mesial root canals from freshly extracted human mandibular molars were used. Root canals were divided into 3 groups according to the angle and radius of curvature according to Pruett et al. (1997): straight (group A: angle 0+10o, radius 0mm), moderately curved (group B: angle 30±10o, radius 2±1mm) and severely curved (group C: angle 60±10o, radius 2±1mm). All instrumentations were performed in the department of Endodontology (Dental School, Aristotle University of Thessaloniki), by a single operator and root canals were enlarged according to the manufacturer’s protocol up to instrument taper .06 size # 25 at working length. Prior to the first use and after the completion ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/25105
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/25105
ND
25105
Εναλλακτικός τίτλος
Effect of root canal curvature on the failure mechanism of rotary Ni-Ti endodontic instruments
Συγγραφέας
Κωστή, Ελένη (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Οδοντιατρικής. Τομέας Παθολογίας και Θεραπευτικής των Οδοντικών Ιστών. Εργαστήριο Ενδοδοντολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Μολυβδάς Ιωάννης
Ηλιάδης Γεώργιος
Λαμπριανίδης Θεόδωρος
Βασιλειάδης Λεωνίδας
Ζηνέλης Σπύρος
Οικονομίδης Νικόλαος
Τζιάφας Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΚλινική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Κάμψη ριζικού σωλήνα; Μηχανοκίνητα μικροεργαλεία ενδοδοντίας; Νικέλιο; Τιτάνιο; Όλκιμη θραύση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
177 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)