Η ηθική φιλοσοφία στο έργο του Σενέκα

Περίληψη

Η διατριβή αποτελείται από τον Πίνακα Περιεχομένων, τον Πρόλογο, τις Συντομογραφίες, την Εισαγωγή, τρία Μέρη τα Επιλεγόμενα, τη Βιβλιογραφία, τον Πίνακα Ονομάτων και τον Πίνακα Κυρίων Εννοιών. Στην Εισαγωγή (σ.σ. 10-26) ο συγγραφέας καθορίζει τις κυρίες παραμέτρους της στωικής φιλοσοφίας αναφερόμενος σε ζητήματα λογικά, φυσικά, και ηθικά αλλά και εξετάζοντας συντόμως ζητήματα όπως η Ειμαρμένη, ο Λόγος, η Αρετή, η Ευδαιμονία, κ.ά. ώστε να οριστεί το περίγραμμα των ιδεών του Σενέκα και του θεωρητικού περιβάλλοντος εντός του οποίου αναπτύσσεται ο στοχασμός του. Στην Εισαγωγή υπάρχει αναφορά στη βιογραφία του εν λόγω φιλοσόφου αλλά και στη φιλοσοφική στοχοθεσία του. Ο συγγραφέας προσδιορίζει τη μεθοδολογία διερευνήσεως του θέματος στη χρήση της αναλυτικής μεθόδου. Αποτιμά επιπροσθέτως την προϋπάρχουσα βιβλιογραφία και τις συναφείς προς το θέμα μελέτες ορίζοντας συγκεκριμένα την πρωτοτυπία της εργασίας στην απουσία παλαιότερου συγγράμματος επί του θέματος, στην υιοθέτηση νεώτερων ερμηνευτικ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The thesis consists of contents foreword abbreviations introduction three parts conclusionbibliography index nominum and index verborum. In the introduction (pp 10-26) the author defines the main parameters of Stoic philosophy regarding issues of logic nature and ethics, but also briefly examines specific concepts such as the Heimarmene, Logos, Virtue (arete), Eudaimoma, etc. so as to demarcate the context of Seneca’s views as well as the theoretical setting inside which his thought is developed. In the introduction there is found reference to Seneca’s biography as well as to his philosophical goals. The author, all in all, uses the analytical method. Further, he assesses the preexisting bibliography and the related studies of the past and thus proceeds to define the originality of his thesis in the absence of any former book on the issue of the moral philosophy of Seneca in the adoption of more recent hermeneutical schemata from the fields of philosophy and psychology evaluating the a ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/25045
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/25045
ND
25045
Εναλλακτικός τίτλος
The moral philosophy in the work of Seneca
Συγγραφέας
Ηλιόπουλος, Παναγιώτης (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας. Τομέας Φιλοσοφίας
Εξεταστική επιτροπή
Πελεγρίνης Θεοδόσιος
Πολίτης Νικόλαος
Μαραγγιανού-Δερμούση Ευαγγελία
Γιάμα Έλση
Καλογεράκος Ιωάννης
Πανταζάκος Παναγιώτης
Στείρης Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Φιλοσοφία, Ηθική και Θρησκεία
Λέξεις-κλειδιά
Σενέκας, Λεύκιος Ανναίος; Στωϊκή φιλοσοφία; Ηθική φιλοσοφία; Αρετή; Αξιοπρέπεια; Μοίρα; Πάθη; Ρώμη, Αρχαία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
350 σ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)