Συγκριτική μελέτη της αναπτυξιακής πορείας καπιταλιστικών και σοσιαλιστικών οικονομιών: Συγκριτική ανάλυση των αναπτυξιακών προγραμμάτων της Ελλάδας μεταπολεμικά και της Βουλγαρίας μέχρι τη μετάβασή της στον καπιταλισμό

Περίληψη

Η Ελλάδα λειτουργεί στα πλαίσια της οικονομίας της αγοράς, ενώ η Βουλγαρία στα πλαίσια της κεντρικά διευθυνόμενης οικονομίας μεταπολεμικά και μέχρι το 1989. Ποιο οικονομικό σύστημα και ποια χώρα ανέπτυξε αποτελεσματικότερα την οικονομία της; Στη διατριβή εξετάζεται η αναπτυξιακή πορεία της Ελλάδας συγκριτικά με την αντίστοιχη πορεία της Βουλγαρίας, καθώς και ο βαθμός συμβολής της καθεμιάς στην ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών. Ειδικότερα εξετάζονται τα αναπτυξιακά προγράμματα αμφότερων των χωρών μέχρι το 1989. Συμπερασματικά αμφότεροι οι προγραμματισμοί παρουσιάζουν μια αντιθετικότητα, κοινά γνωρίσματα και αδυναμίες. Η αντιθετικότητα προκύπτει από τη διαπίστωση ότι ο βουλγαρικός προγραμματισμός είναι υποχρεωτικός, ενώ ο καπιταλιστικός ενδεικτικός. Τα κοινά γνωρίσματα προκύπτουν απ’ το γεγονός ότι εφάρμοσαν τη στρατηγική των εμφανών δυνατοτήτων και ότι επηρεάζονται σχετικά από οικονομικούς και εξωοικονομικούς παράγοντες. Οι αδυναμίες παρουσιάζονται στον καπιταλιστικό κατά την εκτέλεσή ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Greek economy performs under the free market rules. In contrast Bulgarian economy, after second civil war and till 1989, performs and controlled under governmental restrictions and guidance. The question arising concern, which economic system and which country develops efficiently their economic status? In this thesis examined the economic development of Greece in contrast with Bulgarians economic development, together with the degree of contribution of each country to satisfaction of social needs. More specific examined the development programs till 1989. As a result, present common characteristics, weakness and contradictions. Contradictions results due to obligatory character of Bulgarian economic program rather than in capitalism which is not. Common characteristics results in due to the fact from the application of strategic strengths and influenced from both economic and not economic factors. Weakness resulted to capitalism economic system due to programming. On the contrary in s ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/24535
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/24535
ND
24535
Εναλλακτικός τίτλος
Comparative study of economic development capitalistic and socialistic economies: A comparative analysis of development project of Greece after the second civil war and Bulgaria till to pass to capitalistic economic system
Συγγραφέας
Σιώτης, Θεοχάρης του Δημήτριος
Ημερομηνία
2008
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Εξεταστική επιτροπή
Κυρκιλής Δημήτριος
Κατρανίδης Βάϊος
Βελέντζας Κωνσταντίνος
Παπαπανάγος Χάρυ
Παντελίδης Παντελής
Ζουμπουλάκης Μιχαήλ
Λάζος Βάϊος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Οικονομία της αγοράς; Διευθυνόμενη οικονομία; Μεικτές οικονομίες; Αναπτυξιακοί νόμοι; Αναπτυξιακά προγράμματα Βουλγαρίας; Αναπτυξιακή πορεία καπιταλισμού-σοσιαλισμού; Ανασχετικοί παράγοντες; Αναπτυξιακή πορεία Ελλάδας-Βουλγαρίας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
297 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)