Διερεύνηση του ρόλου του Mn στη θρέψη της ελιάς

Περίληψη

Η παρούσα έρευνα χωρίστηκε σε δύο μέρη: α) Την υδροπονική έρευνα και β) την έρευνα γύρω από τις σχέσεις εδάφους-φυτού. Πρωταρχικός σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν να συγκεντρώσει και να παρουσιάσει ένα σύνολο ερευνητικών δεδομένων που σχετίζονται με την επίδραση του Mn στην αύξηση, την απορρόφηση και την αποτελεσματική χρήση διαφόρων θρεπτικών στοιχείων, καθώς και σε διάφορες φυσιολογικές και βιοχημικές λειτουργίες (φθορισμός χλωροφύλλης, στοματική αγωγιμότητα, φωτοσύνθεση, διαπνοή, δράση PPO) τεσσάρων ποικιλιών ελιάς. Στους σκοπούς ακόμα της παρούσας διατριβής ήταν να συγκρίνει τιμές της αποτελεσματικότητας πρόσληψης Mn της κάθε ποικιλίας ελιάς μεταξύ διαφορετικών διαλυμάτων εκχύλισης ιχνοστοιχείων εδάφους, καθώς και να διερευνήσει ύπαρξη τυχόν διαφορών στο γένος του μύκητα που αποικίζει το ριζικό σύστημα τριών ποικιλιών ελιάς, δεδομένου ότι υπήρχαν διαφορές στη θρεπτική κατάσταση του Mn μεταξύ αυτών. Η θρεπτική κατάσταση των φυτών σε Mn δεν επηρέασε την αύξηση τριών από τις 4 ποικ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present investigation was divided into two groups: a) The hydroponics investigation and b) the investigation about the plant-soil relationships. The primary objective of this thesis was to produce and present numerous results concerning the influence of Mn on plant growth, absorption and use efficiency of different nutrient elements, as well as on some physiological and biochemical functions (chlorophyll fluorescence, stomatal conductance, transpiration, photosynthesis and PPO activity) of four olive cultivars. The secondary aims of this thesis were to compare values of the Mn absorption effectiveness of each olive cultivar between the different soil micronutrient extractive solutions, as well as to investigate the possible existence of different fungus genus which colonize the root system of each cultivar, keeping in mind that there were differences in the Mn status of each one of them. The Mn status did not influence the plant growth of 3 of the 4 olive cultivars used, with the e ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/24515
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/24515
ND
24515
Εναλλακτικός τίτλος
Investigation of the role of Mn in olive trees' mineral nutrition
Συγγραφέας
Χατζηστάθης, Θεοχάρης (Πατρώνυμο: Αθανάσιος)
Ημερομηνία
2008
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Γεωπονική. Τομέας Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου
Εξεταστική επιτροπή
Θεριός Ιωάννης
Διαμαντίδης Γρηγόρης
Δημάση Κορτέσσα
Βογιατζής Δημήτριος
Πετρίδου Μαγδαληνή
Αλιφραγκής Δημήτριος
Πατάκας Άγγελος
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και ΚτηνιατρικήΓεωπονία, Δασολογία και Αλιεία
Λέξεις-κλειδιά
Ποικιλίες ελιάς; Φωτοσύνθεση; Φθορισμός χλωροφύλλης; Αποτελεσματική χρήση θρεπτικών στοιχείων; Πολυφαινολική οξείδωση; Μαγγάνιο; Εκχυλιστικά διαλύματα; Μυκορριζικός μύκητας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
216 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)