Τεχνοοικονομική ανάλυση τηλεπικοινωνιακών δικτύων: μοντέλα πρόβλεψης της ζήτησης και του ανταγωνισμού στην τηλεπικοινωνιακή αγορά

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή παρουσιάζει ένα αυστηρό μεθοδολογικό πλαίσιο το οποίο ενσωματώνει με ενιαίο τρόπο διάφορες σημαντικές παραμέτρους που επηρεάζουν την πορεία διείσδυσης των τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και υπηρεσιών. Με βάση το παραπάνω μεθοδολογικό πλαίσιο, το οποίο βασίζεται σε κατάλληλο θεωρητικό υπόβαθρο των μαθηματικών και της στατιστικής, αντιμετωπίζονται σημαντικά προβλήματα που αφορούν στη διάχυση και στον ανταγωνισμό στην αγορά προϊόντων υψηλής τεχνολογίας. Οι προσεγγίσεις που αναπτύσσονται εφαρμόζονται σε συγκεκριμένες μελέτες περίπτωσης, παρέχοντας αποτελέσματα ακρίβειας. Το αντικείμενο της διατριβής αποτελεί σημαντικό μέρος του τεχνικοοικονομικού σχεδιασμού και αφορά στην αποτίμηση και πρόβλεψη της ζήτησης και του ανταγωνισμού στην τηλεπικοινωνιακή αγορά. Η σχεδίαση των δικτύων αυτών, αλλά και η πρόβλεψη της χρήσης τους στο μέλλον, αποτελούν σημαντικά στοιχεία που σχετίζονται άμεσα με την πορεία ανάπτυξης των αντίστοιχων υποδομών. Λόγω των ραγδαία αναπτυσσόμενων τεχνολογιών ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis presents a methodological framework which integrates in a uniform way several important parameters influencing the progress of penetration of telecommunications products and services. Given the above methodological framework, significant problems of high-end market are faced, regarding diffusion and competition. The approaches developed are based on an appropriate mathematical and statistical background and they are applied to specific case studies, providing highly accurate results. The objective of this thesis corresponds to an important part of the techno economic design aiming to the prediction of demand and competition in the telecommunications market. The design of networks together with their expected use in the future, are important elements related to the development of the corresponding infrastructure. Due to the rapidly developing technologies and the growing demand for access, design of these networks should provide and support innovative network services and te ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/24247
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/24247
ND
24247
Εναλλακτικός τίτλος
Technoeconomic analysis of telecommunications networks: models for diffusion and competition estimating and forecasting in the telecommunications market
Συγγραφέας
Μιχαλακέλης, Χρήστος (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εξεταστική επιτροπή
Σφηκόπουλος Θωμάς
Καλουπτσίδης Νικόλαος
Βαρουτάς Δημήτριος
Μεράκος Λάζαρος
Παπαγεωργίου Χαράλαμπος
Γιακουμάκης Εμμανουήλ
Οικονομίδης Αναστάσιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΕπιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική
Λέξεις-κλειδιά
Τεχνο-οικονομική ανάλυση; Θεωρία διάχυσης; Πρόβλεψη ζήτησης; Ηδονικοί δείκτες τιμών; Πληθυσμιακή βιολογία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
372 σ., εικ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)