Πετρολογική, γεωχημική και ηφαιστειολογική μελέτη των πλειοκαινικών ηφαιστειακών σχηματισμών της Αλμωπίας. Συσχετισμός τους με τις γεωθερμικές εκδηλώσεις της περιοχής

Περίληψη

Μελετήθηκαν οι ηφαιστίτες της Αλμωπίας και ο χώρος που εμφανίζονται. Τα ηφαιστειακά οικοδομήματα του χώρου είναι μονογενετικά, ενδογενείς, υψηλού λόγου εμφάνισης θόλοι ή συμπλέγματα θόλων, ρεύματα λάβας που τροφοδοτούνται πλευρικά από τους θόλους, φλέβες τροφοδοσίας και παρείσακτες κοίτες. Η ηφαιστειότητα εκδηλώνεται στα όρια Μειοκαίνου - Πλειοκαίνου, αρχίζοντας στον ελλαδι- κό χώρο πριν 5,6 Ma. Οι τελευταίες ηφαιστειακές δράσεις φτάνουν στα όρια του Πλειοκαίνου με το Τεταρτογενές (1,8 Ma). Η ηφαιστειακή δραστηριότητα εκδηλώνεται σε τρεις διακριτές χρονικά και μαγματολογικά περιόδους: Η πρώτη περίοδος εκδηλώνεται μεταξύ 5,6 και 5 Ma. Η δεύτερη περίοδος εκδηλώνεται μεταξύ 4,9 και 4,2 Ma, και η τρίτη και τελευταία, μεταξύ 4 και 1,8 Ma. Έγινε ποσοτική εκτίμηση των τεσσάρων μεγάλων εκρηκτικών γεγονότων που εκδηλώθη- καν στην περιοχή: Το πρώτο (Στάχτη Αλμωπίας, VEI> 5), τοποθετείται προσεγγιστικά στην αρχική φάση της πρώτης περιόδου και απέθεσε ένα χρήσιμο ορίζοντα-οδηγό λεπτό- κοκκης στάχτ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

An extensive volcanic field (~450 km3) of Pliocene age is found in the central part of Voras Mountain and the adjacent plain areas, in the confine between Greece and F.Y.R.O.M. (see attached geological maps in 1:100.000 and 1:50.000 scales). The Hellenic sector of that volcanic field, which covers about the half area of the whole field, is called Almopias Volcanic field, and this was the target of the present thesis study. Almopias volcanic edifices are monogenetic. They are endogenous, high aspect ratio domes or dome complexes, and related lateral lava flows (Fig. 6.39. p. 187). In the deeply eroded sectors of the volcanic field, or in the areas with considerable tectonic displacement, outcrop feeding dykes and sills. The age of the volcanic activity in the studied area, span through the whole Pliocene. The older volcanic products are found in the Miocene-Pliocene boundary. The last volcanic events have been manifested in the Pliocene-Quaternary boundary. Published radiodating ages fr ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/15190
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/15190
ND
15190
Εναλλακτικός τίτλος
Petrological, geochemical and volcanological study of the pliocene volcanic formations of Almopia and their correlation with the geothermal manifestations in the area
Συγγραφέας
Βουγιουκαλάκης, Γεώργιος (Πατρώνυμο: Εμμανουήλ)
Ημερομηνία
2002
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Ορυκτολογίας, Πετρολογίας, Κοιτασματολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Ελευθεριάδης Γιώργος
Χριστοφίδης Γεώργιος
Φύτικας Μιχαήλ
Σολδάτος Τριαντάφυλλος
Κορωναίος Αντώνιος
Παυλίδης Σπυρίδων
Κυριακόπουλος Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΓεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Λέξεις-κλειδιά
Ηφαιστειότητα; Γεωχημεία; Πετρολογία; Γεωθερμία; Πλειόκαινο; Αλμωπία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
382 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)