Ικανότητα προς άσκηση και δύσπνοια σε ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ)

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να προσδιορίσει τη σχέση του μέγιστου έργου κατά η διάρκεια της άσκησης (WRmax), το βαθμό της χρόνιας δύσπνοιας και τις παραμέτρους των λειτουργικών δοκιμασιών του αναπνευστικού συστήματος σε 35 ασθενείς με σταθερή ΧΑΠ. Όλοι οι ασθενείς υπεβλήθησαν σε εργοσπιρομετρική μελέτη η οποία ήταν μέγιστη, περιοριζόμενη από συμπτώματα άσκηση με βαθμιαία αυξανόμενο έργο σε εργομετρικό ποδήλατο. Ο βαθμός της δύσπνοιας αξιολογήθηκε βάσει της MRC κλίμακας. Σταθερή απεικονιστική κλίμακα χρησμοποιήθηκε για την βαθμονόμηση του πνευμονικού εμφυσήματος σε υποομάδα 31 ασθενών. Οι 35 ασθενείς με ΧΑΠ ήταν ηλικίας 62±9 ετών. Οι σπιρομετρικοί παράγοντες σε ηρεμία είναι: FVC % pred = 81±23, FEV1 % pred = 47±22, FEV1/ FVC % = 45±13. Τα κύρια ευρήματα της παρούσας μελέτης είναι τα παρακάτω: 1. το WRmax % pred συσχετίζεται στατιστικώς σημαντικά με τη mMRC κλίμακα (r =-0.91, ρ<0.001). 2. παρατηρείται επίσης καλή συσχέτιση του WRmax % pred με το FEV1/FVC % pred, (r=0.75, ρ<0. ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

We investigated whether maximal exercise work rate (WR max) is related to the degree of chronic dyspnea and resting respiratory function in 35 patients with stable COPD. All patients underwent a maximum symptom limited incremental bicycle exercise test to obtain WR max. The severity of chronic dyspnea was assessed using the modified MRC scale. A standard visual HRCT score for emphysema was used in a subgroup of 31 patients. The 35 COPD patients were aged 62±9 yr (mean±SD). Resting lung function data was: FVC%pred=81±23, FEV1%pred= 47±22, FEV1/FVC%=45±13. The main findings are: 1) WR max, %pred correlates best with the MRC dyspnea score (r=-0.91, ρ<0.001); 2) there is also a good correlation of WR max, %pred to FEV1/FVC, %pred (r=0.75 ρ<0.001) and to FEV1/FVC % (r =0.74, ρ<0.001).) 3) HRCT score correlates better to FEV1% pred,( r = -0.66, ρ<0.001) than WRmax % pred and mMRC score (r=-0.59 both). We conclude that in stable COPD patients exercise capacity, chronic dyspn ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/23942
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/23942
ND
23942
Εναλλακτικός τίτλος
Exercise tolerance and dyspnea in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD)
Συγγραφέας
Κοντογιώργη, Μαρίνα (Πατρώνυμο: Σπυρίδων)
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Παθολογίας. Κλινική Α' Πνευμονολογική
Εξεταστική επιτροπή
Ρούσσος Χαράλαμπος
Κουλούρης Νικόλαος
Κωστόπουλος Χαράλαμπος
Κουτσούκου Αντωνία
Βαϊόπουλος Γεώργιος
Αρμαγανίδης Απόστολος
Ιορδάνογλου Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΚλινική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Ικανότητα για άσκηση; Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ); Περιορισμός της ροής κατά την ήρεμη εκπνοή; Δοκιμασίες λειτουργικού ελέγχου της αναπνοής; Δύσπνοια
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
122 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)