Μοριακή και γενετική ανάλυση των ανοσοπαθολογικών μηχανισμών χρόνιων φλεγμονωδών παθήσεων

Περίληψη

Οι φλεγμονώδεις παθήσεις είναι πολυγονιδιακές, ευρύτατα διαδεδομένες και δια βίου διάρκειας παθήσεις, που οδηγούν σε αυξημένη νοσηρότητα και επηρεάζουν περισσότερο από το 20% του πληθυσμού της Ευρώπης. Την τελευταία δεκαετία έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στην κατανόηση των μηχανισμών που διέπουν την παθογένεια τους, αλλά η ακριβής αλληλουχία και αλληλεπίδραση τους παραμένει εν πολλοίς άγνωστη. Μέσω της ραγδαίας ανάπτυξης των τεχνολογιών της λειτουργικής γονιδιωματικής, η συσχέτιση φαινοτυπικών διαφορών με τυχόν αλλαγές στην έκφραση του γονιδιώματος, επιτρέπει την εμπλοκή συγκεκριμένων γονιδίων ή/και κυτταρικών μονοπατιών στην εκδήλωση του συγκεκριμένου φαινοτύπου. Στόχος είναι ο εντοπισμός γονιδίων και μονοπατιών μεταβίβασης μηνυμάτων με κυρίαρχο ρόλο στην επαγωγή, στην εξέλιξη και στη βαρύτητα των φλεγμονωδών ασθενειών. Με τη συστηματική ανάλυση της διαφορικής γονιδιακής έκφρασης δύο χαρακτηριστικών φλεγμονωδών ασθενειών: της Ρευματοειδής Αρθρίτιδας (RA, Rheumatoid Arthritis) και ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Inflammatory diseases are polygenic, widespread and life duration diseases, that lead to increased sickliness and influence more than the 20% of population of Europe. The last decade important progress in the comprehension of mechanisms of pathogenicity has been achieved but the precise concatenation and their interaction remains poorly understood. Via the rapid growth of functional genomics technologies, the correlation of phenotypic differences with by any chance changes in the expression of genome, allows the entanglement of concrete genes and/or cellular pathways in the event of particular phenotype. Objective is the localization of genes and paths of transfer of messages with sovereign role in the induction, the development and the severity of inflammatory diseases. With the systematic analysis of differential gene expression of two characteristic inflammatory diseases: the Rheumatoid Arthritis (RA) and the Idiopathic pulmonary fibrosis (IPF), we found differential expressed genes ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/23908
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/23908
ND
23908
Εναλλακτικός τίτλος
Molecular and genetic analysis of immunopathological mechanisms of chronic inflammation disorders
Συγγραφέας
Χαροκόπος, Ευάγγελος (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Εργαστήριο Παθολογικής Φυσιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Μουτσόπουλος Χαράλαμπος
Κουτσιλιέρης Μιχαήλ
Αναγνού Νικόλαος
Βλαχογιαννόπουλος Παναγιώτης
Τζιούφας Αθανάσιος
Μανουσάκης Μενέλαος
Αιδίνης Βασίλειος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΙατρική Βιοτεχνολογία
Λέξεις-κλειδιά
Γονιδιακή έκφραση; Ρευματοειδής αρθρίτιδα; Ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση; Πνευμονική βλάβη από τον αναπνευστήρα; Μικροσυστοιχίες DNA; Γκελσολίνη; Υποξία, Παράγοντας επαγόμενος από την; Φλεγμονώδεις παθήσεις
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
319 σ., εικ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)