Η μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων στην Ελλάδα: επιδράσεις στον σχεδιασμό κρίσιμων συγκοινωνιακών υποδομών και στην εκπαίδευση οδηγών οχημάτων επικίνδυνων εμπορευμάτων

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Σκοπός της διατριβής ήταν η αξιολόγηση μεθοδολογίας για τον σχεδιασμό της ασφαλέστερης μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων διαμέσου σηράγγων και η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου προγράμματος για την εκπαίδευση των οδηγών και των εκπαιδευτών τους στον τομέα της μεταφοράς των επικίνδυνων εμπορευμάτων και την αποτελεσματική αντιμετώπιση ατυχημάτων. Επίσης η ανάπτυξη σχέδιου διαχείρισης έκτακτων συμβάντων με εμπλοκή επικινδύνων εμπορευμάτων. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων ακολουθήθηκαν τα εξής μεθοδολογικά βήματα: (α) Έγινε εκτενής βιβλιογραφική ανασκόπηση των συστημάτων σχεδιασμού μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων και των συστημάτων διαχείρισης έκτακτων συμβάντων στα οποία εμπλέκονται οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα καθώς και των νέων τεχνολογιών που υποστηρίζουν τα συστήματα αυτά. Με βάση την εργασία αυτή προέκυψαν οι βασικές αρχές και διαδικασίες που περιγράφονται στο «σχέδιο διαχείρισης έκτακτων συμβάντων» για την γρήγορη και επιτυχή αντιμετώπιση των συμβάντων αυτών. ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/23179
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/23179
ND
23179
Εναλλακτικός τίτλος
Road transport of dangerous goods in Greece: impact on design of critical Road Infrastructures and on Training of Dangerous Goods Vehicle Drivers
Συγγραφέας
Ζαχαρής, Ευστράτιος (Πατρώνυμο: Αντώνιος)
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Μεταφορών, Συγκοινωνιακής Υποδομής, Διαχείρισης Έργων και Ανάπτυξης
Εξεταστική επιτροπή
Πυργίδης Χρήστος
Γιαννόπουλος Γεώργιος
Πιτσιάβα-Λατινοπούλου Μάγδα
Νανιόπουλος Αριστοτέλης
Ασσαέλ Μάρκος
Ναθαναήλ Ευτυχία
Μπεκιάρης Ευάγγελος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Επικίνδυνα εμπορεύματα, Μεταφορά στην Ελλάδα; Σήραγγες, Σχεδιασμός ασφάλειας; Σήραγγες, Εκτιμήσεις επικινδυνότητας ασφάλειας; Οδηγοί επικινδύνων εμπορευμάτων, Εκπαίδευση; Σήραγγες, Αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών σε
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
507 σ., εικ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)