Τάφοι και ταφές από το δυτικό νεκροταφείο της Θεσσαλονίκης (β' μισο 3ου αιώνα - 6ος αιώνας μ.Χ.)

Περίληψη

Στη διδακτορική διατριβή με θέμα «Τάφοι και ταφές από το δυτικό νεκροταφείο της Θεσσαλονίκης (β' μισό 3ου αι.- 6ου αι. μ.Χ.)» δημοσιεύονται για πρώτη φορά τα αρχαιολογικά δεδομένα από ένδεκα σωστικές ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν σε ισάριθμα οικόπεδα μέσα στα όρια του αρχαίου δυτικού νεκροταφείου της Θεσσαλονίκης, με την επίβλεψη της διδάκτορος και μεταξύ των ετών 1989 και 1998. Η διατριβή αποτελείται από δύο μέρη: Στο πρώτο αναλύονται σε ξεχωριστά κεφάλαια τα ανασκαφικά δεδομένα κάθε σωστικής ανασκαφής. Σε κάθε κεφάλαιο υπάρχει εισαγωγή με στοιχεία για τον τόπο και χρόνο εκτέλεσης της ανασκαφής, τα ευρήματα και τη χρονολόγηση τους, την τύχη του οικοπέδου μετά το τέλος της έρευνας. Ακολουθεί κατάλογος 845 τάφων οργανωμένος σύμφωνα με τον αρχιτεκτονικό τους τύπο. Στο τέλος του λήμματος του κάθε τάφου υπάρχει κατάλογος των κινητών του ευρημάτων. Στο τέλος του κάθε κεφαλαίου γίνεται σύντομη αναφορά στα κινητά ευρήματα των επιχώσεων του οικοπέδου. Στο δεύτερο μέρος περιλαμβάνονται συνοπτ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In a doctoral thesis entitled «Graves and burials from the western cemetery in Thessaloniki (second half 3rd c. - 6th c. A.D.)» archaeological data is published for the first time from eleven rescue excavations which were carried out at the same number of sites within the bounds of the ancient western cemetery of Thessaloniki under the supervision of the author between the years 1989 and 1998. The thesis consists of two parts: in the first, the excavation data from each rescue excavation is analyzed in separate chapters. There is an introduction to each chapter with data regarding the place and time of the excavation, the finds and their dating, and the fate of the site after the end of the investigation. This is followed by a catalogue of 845 tombs, organized according to their archaeological type. At the end of the entry for each grave there is a list of its movable finds. Finally, at the end of each chapter there is a brief reference to the movable finds from the embankments at the ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/22769
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/22769
ND
22769
Εναλλακτικός τίτλος
Graves and burials from the western cemetery in Thessaloniki (second half 3rd c. - 6th c. A.D.)
Συγγραφέας
Μακροπούλου, Δέσποινα (Πατρώνυμο: Νεόφυτος)
Ημερομηνία
2007
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Γκιολές Νικόλαος
Παναγιωτίδη Μαρία
Καλοπίση-Βέρτη Σοφία
Δωρή-Δεληγιάννη Ελένη
Κέπετζη Βικτώρια
Τσουρής Κωνσταντίνος
Πετρίδης Πλάτων
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Ιστορία και Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Αρχαίο δυτικό νεκροταφείο; Σωστικές ανασκαφές; Κατασκευή; Δομικά χαρακτηριστικά; Ταφικές πρακτικές; Κινητά ευρήματα; Τάφοι; Ταφές; 3ος αιώνας; 4ος αιώνας; 5ος αιώνας μ.Χ.; 6ος αιώνας; Θεσσαλονίκη
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
683 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)