Η συσχέτιση των επιπέδων ω-3 και ω-6 λιπαρών οξέων των ερυθρών αιμοσφαιρίων αίματος ομφάλιου λώρου και μητέρας με την πρώϊμη ανάπτυξη άσθματος και ατοπικής δερματίτιδας στα παιδιά

Περίληψη

Σκοπός της μελέτης μας ήταν: α) η διερεύνηση των επιπέδων ω-3 και ω-6 λιπαρών οξέων στα ερυθροκύτταρα ομφαλίου λώρου και μητέρας, β) η συσχέτιση των επιπέδων με τον κίνδυνο ανάπτυξης συριγμού ή ατοπικής δερματίτιδας κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής, γ) η διερεύνηση του ρόλου της διατροφής της μητέρας κατά την κύηση, στην προγεννητική έναρξη της ατοπίας. Μελετήθηκαν 236 παιδιά και 233 μητέρες. Οι μητέρες χωρίστηκαν σε 2 ομάδες: ατοπικές (ν=68) και μη-ατοπικές (ν=165). Τα παιδιά χωρίστηκαν σε 6 ομάδες με βάση την εμφάνιση ή όχι, συριγμού ή ατοπικής δερματίτιδας στον 6ο μήνα και στον 3° χρόνο ζωής. Κάθε μία από αυτές χωρίζονταν σε δύο υπό-ομάδες με βάση το ατοπικό ή μη-ατοπικό ιστορικό της μητέρας. Με βάση το πρωτόκολλο της μελέτης, έγινε προσδιορισμός επιπέδων λιπαρών οξέων (ποσοστά επί τοις εκατό του συνόλου) στα ερυθροκύτταρα του ομφαλίου λώρου και του αίματος των μητέρων, με την τεχνική της αέριας χρωματογραφίας. Ο προσδιορισμός των επιπέδων της ολικής IgE, έγινε με τη μέθοδο micro-Elisa ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of our study was to explore: a) levels of omega-3 and omega-6 fatty acids in cord blood and mothers' red cells b) the correlation of levels with the risk of wheeze and atopic dermatitis during the first years of life c) the role of maternal nutrition during pregnancy for the prenatal initiation of atopy. We studied 236 children and 233 mothers. The mothers were divided into two groups atopic (n = 68) and non-atopic (n = 165).The children were split into six groups based on the occurrence/or not of wheeze or atopic dermatitis in the 6th month and in the 3rd year of age. Each of these groups were further subdivided in two based on the maternal atopic or non-atopic history. In accordance with the study protocol, levels of fatty acids (percent % of total) in red blood cells membranes of umbilical cord blood and mothers' blood were measured using the technique of gas chromatography. The levels of total E immunoglobulin, were determined by micro-Elisa. The monitoring of children was ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/22540
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/22540
ND
22540
Εναλλακτικός τίτλος
The correlation of levels of omega 3 and omega 6 fatty acids in red blood cells of the umbilical cord and the mother with early development of asthma and atopic dermatitis in children
Συγγραφέας
Σκούλη, Γεωργία του Ευάγγελος
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Υγείας του Παιδιού. Κλινική Β' Παιδιατρική Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ
Εξεταστική επιτροπή
Παπαγεωργίου Γεώργιος
Χατζηστυλιανού-Σιδηροπούλου Μαρία
Νικολαΐδης Νικόλαος
Χαϊδοπούλου Αικατερίνη
Εμποριάδου Μαρία
Παπασταύρου-Μαυρουδή Θεοδούλη
Αγοραστός Θεόδωρος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
Κλινική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
ω3 - ω6 λιπαρά οξέα; Ομφάλιος λώρος; Βρογχικό άσθμα; Ατοπική δερματίτιδα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
302 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)