Σύμπλοκα του τεχνητίου και του ρηνίου με πιθανό φαρμακολογικό ενδιαφέρον

Περίληψη

Στη μελέτη αυτή γίνεται ο σχεδιασμός και η σύνθεση εξαϋποκατεστημένων μικτών, ουδέτερων, συμπλόκων του Re και του Tc-99 και του Tc-99m, τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη ραδιοφαρμακευτικών ενώσεων των νουκλιδίων αυτών. Τα σύμπλοκα είναι τριών κατηγοριών με γενικούς τύπους MO(NN)(S)3, MO(NN)(SΟ)(S) και MO(NN)(S)₂(S), MO(NN)(SS)(S). Ως υποκαταστάτες χρησιμοποιήθηκαν το 2,2’-διπυριδύλιο, το 2-μερκαπτοβενζοϊκό οξύ, η 1,2-βενζολοδιθειόλη και οι μονοδραστικές θειόλες 4-μεθυλο και 4-μεθοξυθειοφαινόλη και M=Re, Tc-99 και Tc-99m. Σε επίπεδο φορέα η Παρασκευή των συμπλόκων έγινε με αντιδράσεις αντικατάστασης χρησιμοποιώντας κατάλληλα πρόδρομα σύμπλοκα. Τα προϊόντα ταυτοποιήθηκαν με φασματοσκοπία IR, ¹H-NMR, στοιχειακή ανάλυση και κρυσταλλογραφία ακτίνων-Χ. Σε επίπεδο ιχνηθέτη η παρασκευή γίνεται με απευθείας ανάγνωση των υπερτεχνητικών ιόντων και η ταυτοποίηση των συμπλόκων γίνεται με χρωματογραφία HPLC. Τέλος γίνεται η βιοκατανομή των συμπλόκων και αξιολόγησή τους.

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/22467
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/22467
ND
22467
Συγγραφέας
Παπαχρίστου, Μαρία (Πατρώνυμο: Παναγιώτης)
Ημερομηνία
2002
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Φαρμακευτικής. Τομέας Φαρμακευτικής Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Σιάτρα-Παπασταϊκούδη Θεοδώρα
Φώσκολος Γεώργιος
Χιωτέλλης Ευστράτιος
Φύτας Γεώργιος
Κακουλίδου Άννα
Μαράκος Παναγιώτης
Μικρός Εμμανουήλ
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΒασική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Μικτά σύμπλοκα; Οξοτεχνήτιο; Οξορηνίο; 22'-διπυριδύλιο; Διδραστικοί υποκαταστάτες; Μονοδραστικοί υποκαταστάτες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
137 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)