Επιδημιολογικά χαρακτηριστικά της νόσου του Scheuermann

Περίληψη

Σχεδιασμός μελέτης: Πρόκειται για μια επιδημιολογική μελέτη που έγινε σε 10.057 μαθητές Γυμνασίου, στο πλαίσιο ενός σχολικού προγράμματος ελέγχου. Σκοπός: Ο καθορισμός των επιδημιολογικών χαρακτηριστικών της νόσου στον Ελλαδικό χώρο, η ανεύρεση πιθανών προδιαθεσικών παραγόντων καθώς και ο προσδιορισμός κλινικών ευρημάτων που να είναι παθογνωμονικά για την νόσο. Ιστορικό: Πολλές θεωρίες έχουν προταθεί για την αιτιοπαθογένεια της νόσου του Scheuermann, αλλά η αληθινή αιτία παραμένει ασαφής. Πιθανόν μηχανικοί παράγοντες παίζουν κάποιο ρόλο στην ανάπτυξη της παραμόρφωσης. Η αναφερόμενη επιτυχία της θεραπευτικής αγωγής με την χρήση νάρθηκα, ενισχύει αυτήν την θεωρία. Υλικό και Μέθοδος: Τα αγόρια που εξετάσθηκαν ήταν 5048 και τα κορίτσια 5009. Η μέση τιμή της ηλικίας των παιδιών ήταν 13,07 χρόνια (τυπική απόκλιση ± 0,82). Η νόσος του Scheuermann διαπιστωνόταν κλινικά με την δοκιμασία Adams και τεκμηριωνόταν με πλάγια ακτινογραφία της σπονδυλικής στήλης. Σε όλα τα παιδιά καταγράφηκαν το ύψος, ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Study Design: It is a case control study, which was performed in 10.057 students, during a school screening program for Scheuermann’s disease. Objective: To determine the epidemiologic characteristics of this disease in Greece, the screening of possible predispositional factors and the defining of clinical findings which are pathognomic for the disease. Summary of background data: Many theories have been proposed for the etiology of Scheuermann disease, but the true cause remains unclear. Probably mechanical factors play a role in the development of the deformity. The reported success of brace treatment leads to the support to this theory. Material-Methods: 10.057 students were examined (5048 boys and 5009 girls). The mean age of children was 13,07 years (St. Dev. ± 0,82). Scheuermann’s disease was clinically established by the Adam’s test and was documented with a lateral radiograph of the spinal column. In all children height, weight, hair colour, eye colour, physique, the presence o ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/22129
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/22129
ND
22129
Εναλλακτικός τίτλος
Epidemiological characteristics of Scheuermann's disease
Συγγραφέας
Φωτιάδης, Ηλίας του Αθανάσιος
Ημερομηνία
2007
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Βιολογικών Επιστημών και Προληπτικής Ιατρικής. Εργαστήριο Υγιεινής
Εξεταστική επιτροπή
Γρηγοριάδου Ανθούλα
Καπετάνος Γεώργιος
Πηγαδάς Άλκης
Αρβανιτίδου-Βαγιωνά Μαλαματένια
Δαρδαβέσης Θεόδωρος
Μπένος Αλέξιος
Βαβάτση-Χριστάκη Νόρμα
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά
Κύφωση; Νόσος Scheuermann; Επιδημιολογικός έλεγχος; Σχολικός έλεγχος; Σπονδυλικές παραμορφώσεις
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
123 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)