Ο ρόλος του μητρικού πετρώματος στην ορυκτολογική σύσταση και τις φυσικοχημικές ιδιότητες των εδαφών

Περίληψη

Η ύπαρξη πρόσφατης εδαφολογικής μελέτης στο νομό Κιλκίς, η μελέτη της γεωλογικής δομής του νομού από πολλούς ερευνητές και η προηγούμενη έρευνα στην περιοχή από τη συγγραφέα της παρούσας εργασίας οδήγησαν στην επιλογή του θέματος της συγκεκριμένης διδακτορικής διατριβής. Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι η μελέτη των χαρακτηριστικών των αυτοχθόνων Ερυθρών Μεσογειακών εδαφών της τάξης των Alfisols που σχηματίσθηκαν σε διαφορετικά μητρικά πετρώματα (μεταρυόλιθος, μεταδολερίτης, μοσχοβιτικός γνευσιοσχιστόλιθος) του νομού Κιλκίς. Συγκεκριμένα, μελετήθηκαν οι μορφολογικές και φυσικοχημικές ιδιότητες και η ορυκτολογική σύσταση των πετρωμάτων και των εδαφών αυτών καθώς και οι σχέσεις μεταξύ αυτών των χαρακτηριστικών. Ο τελικός στόχος της μελέτης, ο οποίος θα αποτελέσει και βασικό συμπέρασμα, θα είναι η λεπτομερειακή διαπίστωση της μορφολογικής, φυσικοχημικής και ορυκτολογικής διαφοροποίησης των εδαφών που σχηματίσθηκαν πάνω στα συγκεκριμένα πετρώματα της περιοχής έρευνας. Κύριο χ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The recent pedological study of the Kilkis area, the geological study of this area from many researchers and the previous research in the region from the writer of present work led to the choice of this subject. The aim of this investigation is the study of characteristics of autochthonous Red Mediterranean soils that classified as Alfisols and were developed on different parent rocks (metarhyolite, metadolerite, muscovite gneisschist) from Kilkis. Especially, were studied the morphological, physicochemical and mineralogical properties of rocks and soils as well as the relations between these characteristics. The final objective of this study will be the detailed ascertainment of morphological, physicochemical and mineralogical differentiation of soils that developed on studied rocks. Main characteristic of these soils is the red colour and the diversity of parent rocks above in which they developed. For the achievement of this aim we were focused in the field observation and sampling ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/21768
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/21768
ND
21768
Εναλλακτικός τίτλος
The role of parent rock in mineralogy and physicochemical properties of soils
Συγγραφέας
Τσαουσίδου, Παναγιώτα του Γεώργιος
Ημερομηνία
2008
Ίδρυμα
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Γενικό. Τομέας Γεωλογικών Επιστημών και Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος. Εργαστήριο Ορυκτολογίας και Γεωλογίας
Εξεταστική επιτροπή
Γκάρτζος Ευθύμιος
Χαΐντούτη Κωνσταντίνα
Κοσμάς Κωνσταντίνος
Μουστάκας Νικόλαος
Παυλόπουλος Ανδρέας
Τσαγκαλίδης Αναστάσιος
Σερέλης Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και ΚτηνιατρικήΆλλες Γεωπονικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Μητρικά πετρώματα; Εδάφη; Ορυκτολογική σύσταση; Φυσικοχημικές ιδιότητες; Μεταρυόλιθος; Μεταδολερίτης; Μοσχοβίτικος γνευσιοσχιστόλιθος; Κιλκίς
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
320 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)